Årsmöte i Kronobergs Barnmorskeförening den 23 maj 2022.
Förbundsordförande barnmorskan Eva Nordlund på Kronobergs Barnmorskeförenings årsmöte den 23 maj 2022.

Ordförande har ordet: Rapport från ett årsmöte med en stark barnmorskegrupp

På väg hem från ett intensivt studiebesök och årsmöte i Kronobergs barnmorskeförening.

Växjö förlossning och BB har under många år kämpat för att upprätthålla barnmorskebemanningen och har stort behov av hyrbarnmorskor för att stötta upp verksamheten. Samtidigt har arbetsgivaren utmanat och utnyttjat kollektivavtalet kring ledighet och semester till det yttersta. Semester drogs in med kort varsel förra sommaren vilket resulterade i att barnmorskor inom slutenvården fick 3 veckors semester, somliga även delad semester. SRAT förhandlade, som en följd, fram ett skadestånd eftersom processen inte hade skötts korrekt. I år meddelade arbetsgivaren att det skulle bli aktuellt med sommarsemester i maj eller september vilket medges i kollektivavtalen både för Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och Vårdförbundet. Det innebar stor risk för uppsägningar och var en otänkbar väg att gå.

Barnmorskegruppen kunde med hjälp av sina närmaste chefer och ett idogt arbete av den förtroendevalda barnmorskan lösa situationen med några nedstängda rum under sommarperioden, extrapass och en flexibilitet i förläggning av till exempel föräldraledighet. Det resulterade i två semesterperioder men det kostade för barnmorskorna som trots allt ska lösa situationen. Nu är stämningen ändå betydligt bättre än förra sommaren eftersom det arbete som gjorts för att få en vettig semester är en form av demokratisk process där alla varit med och jobbat med frågan.

Faktum kvarstår, hur ska barnmorskor förmås att stanna i mödrahälsovården och förlossningsvården? Är det inte dags att acceptera att det kostar att ha kompetenta barnmorskor på plats och att det behövs sänkt heltidsmått i någon form? Det måste vara möjligt att arbeta heltid för barnmorskor för en bra framtida pension.

I den starka gruppen av barnmorskor jag mötte finns en stor lust till förändring kring allt från badkar, för att kunna erbjuda vattenförlossningar, till önskemål hos några barnmorskor om caseload verksamhet. I den dagliga verksamheten handlar det om att göra så bra som möjligt för kvinnor som föder och i vården efter förlossning.

På årsmötet glammades det, mat serverades, ett bejublat lotteri genomfördes och det fanns stor energi i rummet trots den sena timmen. Sedan började nattjobbet för somliga.  Växjö förlossning och BB är på gång och nu finns alla möjligheter till en förändring men det krävs också krafttag från regionledningen för att ge det som behövs för en hållbar och individualiserad mödrahälsovård och förlossningsvård där barnmorskor får fyra veckors sammanhängande sommarsemester och en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning.

I hela landet arbetar Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar och alla medlemmar för en god kvinnovård och det finns många lokalföreningar där liknande årsmöten har genomförts. Svenska barnmorskor är guld värda med all sin professionalitet och vilja att driva utvecklingen vidare.  Jag är stolt över att få vara ordförande för ett förbund som organiserar en så kompetent yrkeskår.

Hej så länge,
Eva Nordlund

___________________________________________________________

Ta del av rapporten ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt – om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation”  Svenska Barnmorskeförbundet SRAT maj 2022.

___________________________________________________________

Lokalföreningen Kronobergs Barnmorskeförening

___________________________________________________________