Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Professionellt barnmorskeforum för alla barnmorskor och barnmorskestudenter

Nu vill jag berätta om Professionellt barnmorskeforum för barnmorskor och barnmorskestudenter som startade hösten 2021. Alla är välkomna oavsett facklig tillhörighet och eftersom vi träffas digitalt kan du befinna dig var som helst.

Barnmorskeforumet ger oss möjlighet att föra ett samtal till punkt. Det börjar alltid med en presentation av en eller flera sakkunniga barnmorskor i ett ämne och därefter diskuterar vi i smågrupper och storgrupp. Kvaliteten är hög och här finns möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen inom hela vårt kompetensområde. Förlossningsvård får ofta mycket fokus, inte minst i media. Våra barnmorskeforum erbjuder möjlighet att ta upp allt som är relevant för vår profession.

Under året som gått har vi pratat statistik och utfall från Graviditetsregistret, prekonceptuell hälsa och reproduktiv livsplan, postnatal vård, aktiv födsel – ny definition, arbetsmiljö och normal födsel. Till hösten fortsätter vi.

Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna att vara med på Professionellt barnmorskeforum!

Jag vill uppmana er alla att boka in Professionellt barnmorskeforum i era kalendrar och ta för er av all den kompetens som finns i vår kår. Datum, program och länk annonseras på hemsidan i Kalendarium och för dig som är medlem kommer information via våra nyhetsmejl. Önska och föreslå ämnen och ta tillfället i akt att utveckla din kompetens.

Hej så länge!
Eva

___________________________________________________________
Professionellt barnmorskeforum klockan 18.00-20.00 hösten 2022:
6 september, 26 oktober, 23 november.
___________________________________________________________