Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Pandemi 2020

Kvinnovården innebär oftast vård som inte kan anstå. Aborter, preventivmedel, cellprover, graviditetsövervakning och förlossningar måste hanteras och kan inte skjutas upp.

Barnmorskor på ungdomsmottagningar möter tonåringar och unga vuxna i olika åldrar. Ungdomar som precis som alla andra kan hamna i att vara ledsna och stressade av situationen under pandemin. Isolering och skola på nätet och ovanpå det minskade möjligheter att få träffa en barnmorska på ungdomsmottagningen för samtal om preventivmedel, sexualitet och relationer när det behövs. För nu under pandemin är det ett antal barnmorskor som satts i arbete med att smittspåra covid-19 istället för att finnas där för ungdomarna. Det finns också exempel i landet på att även besök och kontroller under graviditeten skärs ner till färre besök än vad som är brukligt. Barnmorskor används för andra uppgifter och preventivmedelsrådgivningen dras ner.

Det är kanske rimligt i en fruktansvärd pandemi. Det vet vi inte förrän efteråt men det gäller att vara vaksam så att gravida och ungdomar inte drabbas av orimliga följder och felaktiga prioriteringar.

Folkhälsomyndigheten har skärpt rekommendationerna för gravida.
Det har föregåtts av samtal med professionerna och andra aktörer. Det finns nya studier som visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Det finns också flera svenska studier som är på gång med opublicerade uppgifter och som visar på en viss förhöjd risk för mamman för bland annat trombos och för preeklampsi. Tillsammans med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma kan riskerna öka ytterligare. Det är fortfarande få gravida kvinnor som blir allvarligt sjuka men nu börjar fakta komma som gör att kunskapsläget klarnar.

Gravida har sedan i våras rekommenderats att vara extra försiktiga och särskilt från vecka 36 inför födseln. Det är än mer angeläget nu med ny kunskap. Svenska Barnmorskeförbundet har flera gånger lyft frågan om att det finns en ojämlikhet i att inte kunna välja en arbetsplats hemma och samtidigt uppmanas till att isolera sig. Det är möjligt att ta föräldrapenning 60 dagar innan men det blir också en fråga om resurser och vem som har möjlighet att spara på sina föräldradagar. Alla gravida kvinnor borde kunna erbjudas graviditetspenning från vecka 36 med tanke på rekommendationerna.

Det är däremot glädjande att det nu finns ett beslut från Arbetsmiljöverket att en gravid kvinna som arbetar inom vården inte ska behöva vårda covidsjuka. Beslutet gäller ett särskilt fall men kommer sannolikt vara vägledande för alla regioner. Det är bra att försiktighetsprincipen får råda och det är humant med tanke på all den oro många gravida kvinnor känner.

Legitimerade barnmorskor är också legitimerade sjuksköterskor och är därför också användbara till all möjlig vård. Det innebär omplaceringar, indragna ledigheter och hårt jobb och att barnmorskor flyttas från ordinarie arbete till annan verksamhet.  Solidariteten är stor och alla måste hjälpas åt nu. Men vi behöver också påminna oss om att det faktiskt inte finns så många legitimerade barnmorskor anställda inom den svenska hälso- och sjukvården. Kvinnor, blivande föräldrar och ungdomar drabbas nu av annorlunda prioriteringar och svåra situationer där till exempel partnern (blivande förälder) kan utestängas från besök under graviditet och i samband med förlossningen och barnets födelse. Samtidigt handlar det för oss alla om att acceptera det som inte går att göra något åt. Det är en pandemi. I nuläget är det bara att göra så gott vi alla kan och till slut så vänder det.