Barnmorskan Eva Nordlund. ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Nu tar ni steget in i barnmorskeprofessionen

Jag vill önska alla nya barnmorskekollegor varmt välkomna in i barnmorskekåren!

Bara den som genomgått utbildningen till barnmorska vet hur ni har kämpat men nu är ni redo att ta steget in i barnmorskeprofessionen. Välkomna!

Vad kännetecknar en profession?
Det krävs ett eget kompetensområde. Ni har nu tagit steget till den avancerade nivån i ert nya yrke och ska lägga samman, inte bara de pusselbitar som handlar om barnets rotationer, olika p-piller och allt som hör till de praktiska delarna av barnmorskeriet. Utan ni har nu genomgått en utbildning som gett er verktyg till allt det andra som behövs för att vara en barnmorska.

Det handlar om att våga och kunna och ha förmågan att stå fast när det stormar, att kunna få ögonkontakt och säga – ”det är ok”- det kommer gå bra. Det handlar om det mellanmänskliga, om relationer och att våga bottna och att använda interventionen stöd och trygghet.

Det handlar om att använda hela paletten av kunskap i er nya profession. Dra slutsatser, leda andra men också er själva och att arbeta med de kraftfulla ickemedicinska interventioner som hör barnmorskans yrke till.

För att få kalla sig en profession krävs en etisk kod. Barnmorskornas internationella etiska kod. Den vägleder oss i vårt arbete och hur vi alltid ska hjälpa våra kollegor. När det känns svårt och missmodigt ibland, backa hem till vår etiska kod och hämta tröst. Minns att hela världens barnmorskor följer samma etiska kod genom vår gemensamma världsorganisation International Confederation of Midwives.

Barnmorskeprofessionen har en egen legitimation och en skyddad yrkestitel. Ingen får kalla sig barnmorska som inte genomgått den utbildning ni nu avslutat. Legitimationen bär er över hela världen och några av er kommer säkerligen också hjälpa människor i andra länder med all er kunskap.

Legitimationen innebär också att ni lämnar sjuksköterskans kompetensområde och får ett fokus som är barnmorskans. Det är en omställning. Det vet jag men ni är välkomna till alla barnmorskekollegor som kommer stödja, hjälpa och bära er framåt i yrket.

Vi bildade vår professions- och fackliga organisation redan 1886 och sen dess har den svenska barnmorskeprofessionen utvecklats till självständiga och kompetenta barnmorskor med ett brett kompetensområde.

För att få kalla sig en profession behöver det finnas egna barnmorskeforskare som tar oss barnmorskor framåt till ökad kunskap. Det krävs också möjlighet att kunna tillhöra en professionell yrkesorganisation.

Jag vet att ni alla kommer vara en viktig pusselbit i den väv av barnmorskor vi utgör tillsammans. Ni kommer var och en finna en plats där ni kommer att vara oumbärliga för kvinnor, familjer, ungdomar och alla andra som behöver oss. Håll kompassen och drunkna inte i det medicinska utan minns alltid hur stor och viktig kunskapen är om allt däremellan. Mötet, den kraftfulla interventionen stöd och lugn och ro som leder till trygghet oavsett var ni arbetar som barnmorskor. Välkomna in i världens bästa yrke!

Jag önskar er lycka till och hoppas vi ses snart!

Eva Nordlund