Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Kära barnmorskor och medlemmar

I samband med utredningen om fackförbundet har en fråga dykt upp: Vad händer med Svenska Barnmorskeförbundet om vi också blir ett fackförbund?

Det korta svaret är mycket lite – eller ingenting. Men det stämmer inte helt och kräver lite förklaring. Vi kommer att fortsätta vara en stark professionsorganisation som arbetar med det vi är bäst på; barnmorskefrågor, yrkesfrågor, utbildningsfrågor, vårdfrågor, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Förbundets organisation med styrelse och anställda kommer att vara kvar med ytterst små förändringar. Vi kommer att fortsätta ge ut vår tidskrift Jordemodern, ordna konferenser och delta aktivt i de sammanhang där vår profession eller andra vårdfrågor diskuteras.

Vi kommer att fortsätta vara en stark professionsorganisation som arbetar med det vi är bäst på; barnmorskefrågor, yrkesfrågor, utbildningsfrågor, vårdfrågor, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Vi kommer att fortsätta samarbeta med olika experter (läs barnmorskor) i våra råd och i andra sammanhang. Vi fortsätter vårt internationella arbete och kommer att sätta barnmorskor på agendan – om och om igen. Barnmorskeförbundet historia kommer att fortsätta på samma fina sätt som det har gjort sedan mycket lång tid.

Vad är då det nya?
Vad har barnmorskeprofessionen att vinna på att samarbeta med SRAT som är ett renodlat fackförbund?

Jag är övertygad om att du varje dag blir varse hur just din kompetens och professionstillhörighet hänger samman med de fackliga frågorna. Arbetstider, arbetsmiljö och lön påverkar hur du kan utföra ditt yrke, hur många procent du jobbar, hur du trivs, dina möjligheter att utveckla dig själv professionellt och den vård du ger. Det påverkar även hur länge du arbetar ur ett livsperspektiv, vilket i sin tur påverkar din pension.

Vi anser att professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet måste ha en plats och finnas med i diskussionen när fackliga beslut fattas som rör vårt yrke. På alla nivåer i samhället och i alla frågor. Så ser det inte riktigt ut i dag och vi tror att ett samarbete med SRAT avsevärt kommer att förbättra möjligheterna till detta.

Vi anser att professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet måste ha en plats och finnas med i diskussionen när fackliga beslut fattas som rör vårt yrke.

SRAT är ett fackförbund som inte gör anspråk på att vara ett yrkes- eller professionsförbund. Deras metod baseras istället på ett mycket nära samarbete med de som kan yrket bäst, det vill säga professionsorganisationen, i vårt samarbete Svenska Barnmorskeförbundet.

Detta är, som jag ser det, den avgörande skillnaden jämfört med hur det ser ut i dag och den skillnaden är mycket viktig.

Svaret på den viktiga frågan om vad som händer med Svenska Barnmorskeförbundet som fackförening och professionsorganisation är alltså att vi fortsätter på inslagen framgångsrik väg, men nu med mottot: En profession – en organisation.

Vi hörs,
Mia