Barnmorskan Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Hopp om förändring

Grattis! Idag hurrar jag för att det äntligen finns ett beslut om att implementera den relationella modellen (Caseload midwifery) Min Barnmorska på Karolinska Huddinge i Stockholm.

Modellen innebär att gravida och födande kan erbjudas en sammanhållen vårdkedja genom graviditet, förlossning och eftervård. Region Stockholm öppnar också upp för att göra ett så kallat vårdval av modellen och det betyder att även andra förlossningskliniker kan bygga upp modellen med en ”känd barnmorska”.
Den utvärdering som gjorts av projektet Min barnmorska vid Karolinska Huddinge visar positiva resultat, med bland annat minskad risk att föda med kejsarsnitt och för tidig födsel. Gravida och deras anhöriga som erbjudits vård inom ”Min barnmorska” och barnmorskor som arbetat inom projektet är mycket positiva. Projektet har även erbjudit möjligheten att föda hemma för friska omföderskor och intresset har varit större än vad som kunnat erbjudas.

Det här öppnar upp för att även andra regioner kan börja överväga att utveckla sin förlossningsvård där den här relationella vårdmodellen kan vara en väg. Den fackliga arbetstidsmodellen för barnmorskorna i projektet har både förhandlats och omförhandlats  av Vårdförbundet då Svenska Barnmorskeförbundet saknade fackligt mandat  innan omorganiseringen till att bli fackligt anslutna till SRAT 2019. Nu ser vi som förbund fram emot att delta i en utveckling av arbetsvillkoren för att ytterligare vässa möjligheterna att arbeta på ett optimalt sätt.

Jag är så glad över att det här händer just nu när det pågår en barnmorskekris och ett uppror på sina ställen. Barnmorskor behöver hopp om förändring. En födande – en barnmorska är ett självklart mål men det kan finnas olika vägar dit och den här modellen ger kontinuitet och närvaro hela vägen genom vårdkedjan.

Oavsett om den relationella vårdmodellen är ett tänkbart alternativ så behöver vårdkedjan kring gravida, födande och i den postnatala vården förstärkas med barnmorskor som har möjlighet att arbeta professionellt, individualisera mötet med den gravida kvinnan och familjen, för att ge god vård och trygghet hela vägen.
Jag tror att svensk förlossningsvård nu måste ta ett kliv vidare och utveckla det som är möjligt på lokal nivå. Smarta sätt att arbeta där vården av de gravida och födande differentieras med till exempel känd barnmorska hela vägen, olika former av BB-vård i hemmet och även under latensfas vore en intressant utveckling. Barnmorskemottagningar kan utöka möjligheterna att träffa barnmorska i samband med att födseln startar med kontroller och bedömningar som det finns exempel på i Sollefteå. Barnmorskor kan finnas nära även om förlossningskliniken ligger långt bort.

Det handlar också om att ge barnmorskor möjlighet att utveckla yrket och att finna ett sätt att arbeta för den enskilda barnmorskan. Vi är lika olika som de kvinnor och andra vi möter. Det behövs ett individualiserat arbetssätt för barnmorskor. Det behövs fler alternativ.

Grattis Min Barnmorska!