Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Fullt fokus

Vad det är tjatigt att varje år behöva konstatera att det för många varit ännu en kämpig och arbetsam sommar – och framför allt att det aldrig blir bättre.

En del barnmorskor har tjänat ordentligt med pengar under sommaren genom att ta mängder av extrapass. Andra behöver tyvärr toppa upp en lön som inte räcker till guldkant på tillvaron. Sammantaget är det förödande både för hälsan och orken att behöva ta extrapass för att få ihop ekonomin. Ja, det är faktiskt helt oacceptabelt.

Media har haft ett enormt fokus på förlossningsvården under sommaren trots att vårdkedjan och kvinnovården är så mycket mer än bara förlossningsvård.

När jag lägger samman alla de vittnesmål som nått mig, är det bara att konstatera att situationen i år har varit värre än tidigare somrar. Ett nytt hot som har seglat upp är att barnmorskor inte ens får fyra veckors semester. På en del platser med hänvisning till synnerliga skäl och att verksamheten ska gå ihop. Jag är full av beundran för alla er som än en gång slitit och gjort ert yttersta för att alla kvinnor, nyfödda barn och deras familjer ska ha det så bra som möjligt.

Men nu är det nog. Nu måste vi tillsammans ha fullt fokus på barnmorskekåren.

Jag vill be er som har kollegor som inte återvänt till Svenska Barnmorskeförbundet efter vår omorganisation att diskutera med dem om varför vi i dessa tider behöver bli ännu starkare och ännu fler. Jag är övertygad om att vi måste hitta nya strategier, både professionellt och fackligt, där vi har fullt fokus på barnmorskors professionella behov tillsammans med arbetsvillkor och löner.

Vi kan inte ta hänsyn till alla andra personalkategorier utan behöver ta itu med vår egen situation. För att göra det måste vi enas. Då blir vi starka och kan på sikt bryta den onda spiralen. Därför uppmanar jag än en gång: Värva dina kollegor! Bli fackligt förtroendevald på din arbetsplats!

Vi fortsätter att bygga starka nätverk tillsammans. Det kommer ta tid och förändringar kan behöva nötas in, men att ha fullt fokus på vår egen barnmorskekår är rätt väg att gå.