Barnmorskeexamen Karolinska Institutet 19 januari 2024
Barnmorskeexamen 12 januari Mälardalens universitet i Västerås
Barnmorskeexamen Umeå universitet 12 januari 2024
Barnmorskeexamen Lunds universitet 12 januari 2024
Barnmorskeexamen Linnéuniversitetet 11 januari 2024
Barnmorskeexamen Linköpings universitet 12 januari 2024
Barnmorskeexamen Högskolan i Borås 12 januari 2024
Barnmorskeexamen Göteborgs universitet 12 januari 2024
Barnmorskeexamen Sophiahemmet 19 januari 2024
Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Barnmorskeexamen!

Examen. Det är skiljelinjen mellan det ni tidigare varit i era yrkesliv och det ni nu, från och med idag, har blivit – barnmorskor!

Jag vill önska er alla varmt välkomna in i barnmorskekåren. Bara den som genomgått utbildningen till barnmorska vet fullt ut hur ni har kämpat. Säkert har det flödat tårar av både trötthet och oro, många gånger fruktansvärt dålig självkänsla, men också den stora lyckliga känslan när ni fått till det. Både med svåra prov men också i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Kanske den svåraste verksamhetspraktik någon kan ha inom vården.

För det är en sak att kunna alla muskler i bäckenbotten och hur förlossningskanalen ger förutsättningar för barnet att ta sig ut. Det är en sak att veta vilket preventivmedel som är lämpligt för just den ni möter och att screena och smittspåra och allt som hör till barnmorskans breda kompetensområde.

Men arbetet med att våga, kunna och ha förmågan att stå fast när det stormar, att kunna få ögonkontakt och säga – ”det är ok, det kommer gå bra”. Det handlar om det mellanmänskliga, om relationer, att våga bottna och att använda interventionen stöd och trygghet. Relationen, stödet och kontinuiteten – det är barnmorskeri. Tillsammans med den medicinska kunskapen och handlaget som samtidigt ska utvecklas är det en utmaning att klara av allt.

Glöm aldrig att ni är fantastiska och livsviktiga.

Ni gjorde det! Ni lyckades och är redo för hela världen som väntar på er och era barnmorskekunskaper. Ni är också framtiden när vi gamlingar ska lämna över stafettpinnen för att hålla professionen stark och i utveckling. Barnmorskor håller ihop och vi håller er under armarna till ni är säkrare i er nya yrkesroll. Tillsammans löser vi det svåra. Så arbetar barnmorskor – oavsett var vi befinner oss.

Glöm aldrig att ni är fantastiska och livsviktiga. Ni kommer ingå i vårt stora barnmorskegäng där alla har sin plats att fylla. Håll kompassen och drunkna inte i det medicinska utan minns alltid hur stor och viktig kunskapen är om allt däremellan. Mötet, den kraftfulla interventionen stöd och lugn och ro som leder till trygghet oavsett var ni arbetar som barnmorskor. Jag önskar er lycka till och hoppas vi ses snart! Fira ordentligt och var nöjda. Välkomna in i världens bästa yrke!

Lycka till,
Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet