Eva Uustal, ordförande SFOG.

Om SWEPIS och ”tidig igångsättning”

SWEPIS resultat har ännu inte publicerats men i media kan vi redan nu läsa om att några svenska kvinnokliniker har ändrat sina riktlinjer för induktion.

Hallå där Eva Uustal ordförande i Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG). Hur är SFOGs hållning i frågan om SWEPIS och nya riktlinjer för induktion?

Studiens resultat är accepterat för publicering och tros vara ute om några veckor. När resultaten är publicerade kommer Perinatal-ARG sammanställa synpunkter och göra en konsekvensanalys.

SWEPIS – har vi samsyn i landet?

Studien var planerad för att omfatta betydligt fler individer än vad som faktiskt nu kan analyseras.
Någon enstaka klinik har valt att ändra sina riktlinjer innan studien är granskad och publicerad.
Ingen av de närvarande klinikerna vid Perinatal-ARGs senaste möte den 23 oktober har ändrat sina riktlinjer. Vid mötet framkom många frågor som behöver besvaras innan man kan dra några slutsatser och Perinatal-ARG kommer därför att kalla till ett nytt nationellt möte när studien är publicerad.

Är det upp till kliniker/regioner att besluta om ”sina” riktlinjer för induktion?

Eftersom vi har regionaliserad sjukvård kan vi inte se fram emot några ”äkta” nationella riktlinjer utan det är fortfarande upp till verksamhetscheferna.

Konsekvensanalys vid tidigare igångsättning av förlossning?

Man behöver, om man ändrar induktionspolicy, bädda upp organisationen för ytterligare 10000 induktioner per år i riket och särskilda avdelningar och kanske heminduktion kommer att bli aktuellt på många håll.

___________________________________________________________

”SWEPIS” Swedish Postterm Induction Study

”Syftet med studien är att utvärdera om en policy att inducera förlossning vid 41 GV (tidig induktion) är bättre än avvaktande handläggning och induktion vid 42 GV (sen induktion) när det gäller neonatala och maternella utfall, kvinnornas och deras partners upplevelser och hälsoekonomiska konsekvenser för friska kvinnor med en lågrisk singelgraviditet (Elden et al., 2016).”

___________________________________________________________

”SWEPIS” Swedish Postterm Induction Study – en sammanfattning sfog.se
”Sammanfattningsvis är det viktigt att undersöka om en intervenering i graviditetsvecka 41+0 är fördelaktig för barns och mödrars hälsa. Eftersom ca 15-20 procent av alla graviditeter når 41 graviditetsveckor innebär ett förändrat induktionsmönster stora sjukvårdsmässiga konsekvenser med sannolikt en avsevärt dyrare förlossningsvård. Resultaten från studien kommer att bli avgörande för om en sådan intervention i graviditetens slutskede skall tillämpas på alla kvinnor i graviditetsvecka 41+0.”

___________________________________________________________

Perinatal-ARG www.sfog.se 

___________________________________________________________

___________________________________________________________