Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
EMA 2019 International Safe Abortion Day

Om rätten till abort och postabortvård

Idag den 28 september är det International Safe Abortion Day. European Midwives Association (EMA) publicerade tidigare i år ett statement om rätten till abort och postabortvård. Det är ett starkt uttalande från Europas barnmorskeorganisationer som tydligt står upp för kvinnors rätt till medicinskt säker, tillgänglig och respektfull abortvård oavsett hemland.

Det finns krafter i Europa som aktivt arbetar mot att kvinnor själva ska få bestämma över sin egen kropp och sina reproduktiva och sexuella rättigheter. Det finns länder som har fri abort men med så många hinder i vägen för att verkligen kunna få en abort så det blir omöjligt i praktiken. Coronapandemin har tyvärr ytterligare försämrat kvinnors reproduktiva villkor i många delar av världen. Inskränkt möjlighet att få vård under graviditet, tillgång till preventivmedel och att söka abort. Kvinnor har hamnat i karantän och har ibland överhuvudtaget inte kunnat gå ut och ta sig till vården. De kan varken få hjälp med preventivmedel eller abort. Operationskapacitet har prioriterats om och därmed möjligheten till kirurgisk abort. Det är särskilt olyckligt om och när pandemin används för att legitimera en ideologiskt påkallad försämring av tillgången till abort. Men det finns också positiva exempel från abortvården i Europa där telefonrådgivningen och digitala möten har ökat och där man på olika sätt underlättar för att kunna göra medicinska hemaborter.

EU parlamentet har i en resolution i april 2020 gjort en stark skrivning där man uppmanar medlemsstaterna att garantera en säker och snabb tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt nödvändig hälsovård för alla kvinnor och flickor under covid-19-pandemin, i synnerhet tillgång till preventivmedel, inklusive akutpreventivmedel, och abortvård.

I samklang med det och även med andra organisationers oro för hur kvinnor i världen ska få det framöver (FIGO, WHO, ICM, UNFPA mfl.), både vad gäller jämställdhet, ekonomiska förutsättningar och tillgång till reproduktiv, perinatal och sexuell hälso- och sjukvård, är det en styrka att barnmorskeförbunden i EMA har gått samman i ett gemensamt position statement som står upp för rätten till säker och tillgänglig abortvård. Vi har en gemensamma europeisk hållning.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet initierade frågan på EMA årsmöte 2019 och har aktivt deltagit i skrivandet.

___________________________________________________________

EMA position statement 2020
Access to safe, quality and legal abortion and a safe care post-abortion
EMA believes that it is the right of every woman to have control over her own body, to have access to safe, quality and legally provided abortion and a post-abortion care. It is universally recognised that sexual and reproductive rights are fundamental qualities to any human [1] which means that every woman has the right to make informed choices regarding her opportunities provided within the law to terminate pregnancy [2]. Pregnancy happens in women’s bodies and women must have the liberty to decide on it. More than that abortion allowed by the law and performed in conditions of safety, is every woman’s human, fundamental and civilized right.

___________________________________________________________

The European Midwives Association (EMA)
We are a non-profit and non-governmental organisation of midwives, representing midwifery organisations and associations from the member states of the European Union (EU), members of the Council of Europe, the European Economic Area (EEA) and EU applicant countries.

___________________________________________________________