Barnmorskan professor Mia Barimani.

Ny professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Barnmorskan Mia Barimani tillträder som professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Linköpings universitet den 31 januari 2022. Mia Barimani kommer närmast från Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm.

Mia Barimani har varit styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet under sex år och lämnade uppdraget i samband med förbundsstämman november 2021. Under sin tid i styrelsen var hon ordförande för såväl utbildningsrådet som vetenskapliga rådet. Mia Barimani har lett arbetet med att ta fram Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) och ansvarat för granskning och program till förbundets vetenskapliga konferenser. Hon har också skrivit policydokumentet Vård efter förlossning.

___________________________________________________________

Legitimerad barnmorska och professor/professor emerita i Sverige

Anette Agardh, Mia Bariami (20220131), Marie Berg, Anette Ekström Bergström, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes, Cecilia Ekeus, Susanne Georgsson Öhman, Ingegerd Hildingsson, Marie Klingberg Allvin, Ingela Lundgren, Lena Mårtensson, Eva Nissen, Marie Oscarsson, Christine Rubertsson, Ingela Rådestad, Agneta Skogh Swanberg, Tanja Tydén, Vivian Wahlberg, Ulla Waldenström.

___________________________________________________________