Barnmorskan Malin Vikström

Ny på jobbet: Malin Vikström

Barnmorskan Malin Vikström är ny vårdutvecklare på Enheten för cancerprevention och screening Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Hallå där Malin Vikström: vem är du?

Jag är legitimerad barnmorska. Född och uppvuxen i Kiruna som ligger i underbara Lappland. Gift med Peter och mor till två söner.

Tidigare arbete och uppdrag

Jag har de senaste tre åren arbetat som samordningsbarnmorska på Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm. Innan dess har jag jobbat på gynmottagning och gynekologisk avdelning, IVF-klinik, förlossningsklinik och på barnmorskemottagning.

Jag är sedan ett år tillbaka Vårdsakkunnig barnmorska gynekologi i region Stockholm och ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Ditt nya jobb: vad är ditt uppdrag och ansvarområde?

I min anställning ingår att tillsammans med mina medarbetare ansvara för att det Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention anpassas till strukturerna som finns runt cervixcancerscreeningen i Region Stockholm Gotland. Vårdprogrammet gäller för hela den kvinnliga befolkningen (från 23 till 67 år) och transpersoner med livmodertapp. Mitt uppdrag är att samordna hela processen så att det fungerar från det att kallelsen till målgruppen skickas för besök till barnmorskan på barnmorskemottagning för provtagning, till analys och svarshantering. På Regionalt lasercentrum Stockholm Gotland remitterar vi även till gynmottagning för vidare utredning om analysen visar avvikelser samt följer upp att utredningen är utförd.

I mitt uppdrag som vårdutvecklare kommer jag att ansvara för att finna, pröva, anpassa och införa förbättringar inom screeningprocessen.

Vad gör du på jobbet?

Jag började min tjänst den 1 mars 2021 och fokuserar på att lära mig det Nationella vårdprogrammet och det Regionala vårdprogrammet och alla rutiner och system som råder på arbetsplatsen. Det händer mycket i vårdprogrammet just nu vilket känns spännande och stimulerande.

Något annat du vill berätta?

Just nu projektkoordinerar jag ett förbättringsarbete och en vetenskaplig studie som vi har döpt till Min personliga barnmorska – Min PB – som startar i maj 2021. Projektet sker i samverkan med min gamla arbetsplats Mödrahälsovårdsenheten här i Stockholm.

___________________________________________________________

Malin Vikström
Samordningsbarnmorska, Vårdutvecklare RCC,
Vårdsakkunnig Gynekologi Region Stockholm,
Enheten för cancerprevention och screening
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

___________________________________________________________