Barnmorskan Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Ny nationell definition av aktiv fas vid spontan förlossning

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi har i ett gemensamt arbete tagit fram en ny nationell definition av aktiv fas vid spontan förlossning.

Det är ett stort steg framåt för att utveckla förlossningsvården. Arbetsgruppen har gjort en omsorgsfull värdering av både forskningsunderlag och kliniska perspektiv. Den nya definitionen bidrar med mer utrymme för barnmorskor och läkare att använda sina sammantagna kliniska erfarenheter i bedömningen av när en kvinna är i ett aktiv förlossningsarbete.

___________________________________________________________

Nationell definition av aktiv fas vid spontan förlossning, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet (2021)

___________________________________________________________

Läs mer om arbetet i septembernumret av Jordemodern (Nr 5/2021).