Barnmorskan Christina Nilsson

Ny ledamot i Vetenskapliga rådet: barnmorskan Christina Nilsson

Jag har nyligen blivit invald som ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd. Uppdraget känns hedrande och jag är mycket glad för förtroendet.

Jag är fil. dr och docent i sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar som barnmorska vid Munkebäcks Barnmorskemottagning i Göteborg.

Min drivkraft är kvinnors rätt till bra förlossningsupplevelser, vilket blivit en viktig utgångspunkt för mitt kliniska arbete, forskning och utbildning. Jag har lång erfarenhet av förlossnings- och BB vård. Jag har också arbetat i Auroraverksamheten i Göteborg under 10 år. Arbetet i Aurora blev ett stort engagemang som ledde till att jag disputerade på en avhandling om förlossningsrädsla med fokus på kvinnors upplevelse av att föda barn. Efter disputationen har jag fortsatt forska och undervisa och varvat det med kliniskt arbete samt att vara verksamhetsledare för Doula & Kulturtolk.
Fokus för min forskning är kvinnors förlossningsrädsla och närliggande områden som negativa/traumatiska upplevelser av barnafödande, att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt, förlossningsrummets utformning och miljö samt barnmorskors vård.

Som ledamot i Vetenskapliga rådet vill jag arbeta för att barnmorskors kunskap och forskning når ut till en bredare allmänhet. Kunskapen har betydelse för gravidas, barns och familjers hälsa, men har inte blivit tillräckligt uppmärksammad eller implementerad i vården. Bland annat behöver vi lyfta fram kunskap om kvinnors förlossningsupplevelser. Det finns bra forskning i området och vi behöver problematisera varför inte fler kvinnor i Sverige har mycket positiva förlossningsupplevelser. Caseload är en intressant vårdmodell och som ledamot i Göteborgs Barnmorskesällskap driver jag frågan tillsammans med övriga i styrelsen. Den ökade medikaliseringen av vården för gravida och födande är också en angelägen fråga med betydelse för kvinnors trygghet och hälsa, men också viktig för barnmorskors profession som riskerar att trängas undan i en alltmer medikaliserad vård.

Jag ser fram emot arbetet i Vetenskapliga rådet och hoppas kunna bidra med mina kunskaper från klinik, forskning och utbildning.