Barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson.

Ny kurs om vårdmodeller i samband med barnafödande

Barnmorska och nyfiken på hemfödslar och andra vårdmodeller?

Till hösten (2021) startar institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet en ny fristående kurs för barnmorskor. Övergripande mål är att den som gått kursen ska kunna tillämpa och integrera kunskaper och färdigheter för att vara verksam inom olika evidensbaserade vårdmodeller, implementering av dessa samt utveckling av hälso- och sjukvården. Kursledare är barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson.

Hallå där Ingegerd Hildingsson: vad står på schemat?

Vi ska få kunskap om caseloadmodeller och hemfödslar, med föreläsare från Danmark, Norge, England och Sverige.

Hur är kursupplägget?

Föreläsningsdagar i september, oktober och november. Därefter grupparbete och eget arbete som examineras i januari. Om det blir fysiska möten eller online vet vi inte i dagsläget.

Vem ska söka kursen?

Barnmorskor.

Det har gått lite trögt att få gensomlag för ”alternativa” vårdformer i Sverige. Vad tror du det beror på?

Dels uppdelningen i primärvård och slutenvård, svårt med flera organisationer, men det kanske också kan upplevas osäkert, att man inte riktigt förstår hur viktigt sådana alternativ är för kvinnan och hennes familj.

Nya evidensbaserade vårdmodeller i samband med graviditet och barnafödande. Tror du att det är på gång nu?

Ja, om Sverige ska leva upp till internationell standard och också följa regeringens intentioner med att erbjuda vårdformer med kontinuitet så tror jag det kommer. Dessa vårdmodeller kanske inte passar alla barnmorskor eller alla kvinnor/familjer men det bör finnas som alternativ.

___________________________________________________________

Sista ansökningsdag 15 april 2021
Mer information utbildning.ki.se

__________________________________________________________

Barnmorskan Ingegerd Hildingsson är professor i Reproduktiv hälsa vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Uppsala Universitet.

___________________________________________________________