Barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar

Ny kurs: Prekonceptionell hälsa och rådgivning

Vill du få fördjupad kunskap om prekonceptionell hälsa och strategier för rådgivning inför graviditet?

Ålder och levnadsvanor har betydelse för fruktsamhet, graviditet och barnets hälsa på kort och lång sikt. En som kan mycket om prekonceptionell hälsa är barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar som är universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Lunds universitet. Hon är också kursansvarig för Prekonceptionell hälsa och rådgivning med kursstart HT2022.

Hallå där Maria Ekstrand Ragnar: vem kan söka kursen?

Kursen vänder sig till dig som är barnmorska med intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa. Du kanske redan arbetar med preventivmedelsrådgivning, inom fertilitetsutredning eller över lag med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och känner att du vill lära dig mer om hälsofrämjande arbete inför graviditet. Kursen är digital och den första av sitt slag i Sverige.

Hur är kursupplägget?

Kursen kommer att vara digital vilket gör att vem som helst oberoende av boendeort kan söka. Under kursen studerar vi bland annat:

  • Betydelsen av prekonceptionell hälsa för individ och samhälle
  • Ålder och levnadsvanor – riskfaktorer för nedsatt fruktsamhet
  • Epigenetik – om hur levnadsvanor påverkar framtida generationers hälsa
  • Vikten av att identifiera psykisk ohälsa inför graviditet
  • Att förebygga oönskad graviditet och sexuellt överförbara infektioner
  • Strategier för prekonceptionell rådgivning
  • Etiska perspektiv på prekonceptionell vård

Den som går kursen kommer att få fördjupade kunskaper om betydelsen av god prekonceptionell hälsa och strategier för rådgivning, vilket också innebär strategier för hur information kring dessa frågor kan kommuniceras stödjande. Förhoppningen är att kursdeltagarna ska få med sig redskap som kan underlätta och förbättra prekonceptionell rådgivning.

När är ansökningstiden?

Anmälan är öppen mellan den 15 mars – 19 april 2022.

___________________________________________________________

Mer info och kontakt:
www.antagning.se
maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se

___________________________________________________________