Barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson med sin nya bok Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet - Forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla.

Ny bok om vårdmodeller med barnmorskekontinuitet och särskilt fokus på förlossningsrädsla

Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet. Forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla.

Hallå där barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson!
Du har skrivit en bok som handlar om vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, vad innebär det?

Barnmorskekontinuitet kan betyda olika saker men här syftas det på vård i en sammanhållen vårdkedja i samband med graviditet och födande. I flera länder är det vanligt att en och samma barnmorska eller en grupp av barnmorskor följer kvinnor under graviditeten, under förlossningen och den första tiden efter barnets födelse. I Sverige har vi oftast god kontinuitet under graviditeten där kvinnor oftast träffar samma barnmorska, men när det är dags att föda träffar kvinnan oftast en eller flera, för henne okända barnmorskor.

Finns det inte redan böcker i ämnet?

Jo, det finns böcker om vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, ofta kallat caseload, både från Australien och England, men jag tyckte det var viktigt att det också finns en bok på svenska. Även om Sverige har mycket gemensamt med många länder så skiljer sig organisationen av vården kring barnafödande.

Kontinuitet är ett ämne som ligger i tiden, eller hur?

Ja, precis, både från myndigheter som Socialstyrelsen och även från regeringshåll har frågan om sammanhållna vårdkedjor lyfts.  Olika initiativ för att öka graden av kontinuitet genom vårdkedjan har startats på flera platser i Sverige. Vissa projekt riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, andra projekt bjuder in alla kvinnor. Ofta är forskning knutet till projekten.

Boken ger förslag på tillvägagångssätt för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller.

Vad kan boken användas till?

I boken förmedlas dels teoretiska perspektiv kring relationsbaserad vård och exempel ges från internationella studier om barnmorskekontinuitet, dels erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt, främst riktade till förlossningsrädda kvinnor, från olika områden i Sverige. Boken ger förslag på tillvägagångssätt för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller, beroende på lokala förutsättningar.

Hur får vi tag på boken?

Boken ges ut av vulkanmedia, där den går att beställa via deras hemsida. Den finns också att få tag i via andra företag, exempelvis adlibris och bokus.

_________________________________________________________

VÅRDMODELLER MED BARNMORSKEKONTINUITET.
Forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla.

ISBN : 9789189480933

Publisher : Vulkan

2022

Ingegerd Hildingsson

___________________________________________________________