Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Nu fortsätter vi

Den 14 november 2017 var det förbundsstämma på Hotell Anglais i Stockholm. Lokalföreningarna var representerade och vi hade inbjudna gäster från Vårdförbundet, RFSU och KSAN. Det var som vanligt när barnmorskor samlas: livliga diskussioner och trevligt samkväm. Det var också en dag av stort allvar som kommer att göra avtryck i vår barnmorskehistoria.

På förbundsstämman 2015 fick styrelsen in en motion från Stockholms Barnmorskesällskap att de ansåg att vi skulle utreda möjligheterna att bilda ett eget fackförbund. Den utredningen har pågått sedan dess och på förbundsstämman la vi fram en proposition om att fortsätta utredningen – fast med målet att bilda en fackförening för alla Sveriges barnmorskor. Utredningen visar att det är fullt möjligt och med klara fördelar för oss som profession men naturligtvis också förenat med en del utmaningar.

På förbundsstämman fick ombuden i uppgift att i grupper diskutera och kartlägga fördelar och risker med ett eget fackförbund, vilket sedan diskuterades i hela gruppen. Det som var slående var att den analys som barnmorskorna(ombuden) gjorde under en och en halv timme var mycket lik den analys vi i styrelsen har kommit fram till.

Många av de viktiga och avgörande frågorna som lyftes fram från medlemmar och ombud har vi i styrelsen hittat vettiga lösningar på. Några exempel är rätten att teckna kollektivavtal, en ekonomiskt hållbar organisation, att inte avgiften blir högre än vad den är i dag för de som nu organiserar sig i Vårdförbundet, Ledarna eller Akademikerförbundet. Vi kommer också att ha en hög facklig kompetens i Svenska Barnmorskeförbundet om vi bildar fackförening.

Vi vill bland annat driva frågan att löneökningar ska vara tydligt kopplade till kompetens.

Propositionen om att fortsätta driva frågan med målet att bilda ett fackförbund klubbades efter ett enhälligt ja. Den största frågan nu är vad ni alla barnmorskor i Sverige tycker och tänker kring detta. Helt enkelt; kan vi erbjuda er ett medlemskap i barnmorskeförbundet som även tar de fackliga frågorna och kommer ni då att välja oss som era representanter? För att få svar kommer vi under år 2018 att arbeta mycket med att informera om varför, hur och vad samt diskutera med er i olika sammanhang.

För att detta ska bli bra är det helt avgörande att vi blir tillräckligt många som ansluter oss. Om vi gör detta tillsammans är jag övertygad om att vi kan driva våra specifika frågor mycket mer effektivt gentemot arbetsgivarna. Vi vill bland annat driva frågan att löneökningar ska vara tydligt kopplade till kompetens. Om du som barnmorska gör ett bra jobb, vidareutbildar dig, handleder, tar fler ansvarsuppgifter, etcetera så ska det visa sig i lönekuvertet.

Det är inte okej att så många inte orkar arbeta heltid, ibland under ett helt yrkesliv.

Vi har i dag orimliga löneskillnader eftersom löneökningar mest baseras på om det finns konkurrerande arbetsgivare och/ eller barnmorskebrist. Det är ett ihåligt system. Lön ska vara kopplad till kompetens.

Sedan måste vi arbeta mycket tydligare för en rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö så att vi kan arbeta med just kompetensutveckling, handledning, utbildning av studenter – och behålla de seniora barnmorskorna.

Det är inte okej att så många inte orkar arbeta heltid, ibland under ett helt yrkesliv. Det är en klassisk kvinnofälla. Anledningen till att inte arbeta heltid får aldrig vara för att arbetsmiljön är så ansträngd utan det valet måste komma av andra personliga skäl.

För att vi som styrelse ska få mer kunskap om hur många medlemmar som redan i dag kan tänka sig att byta till ett nytt fackligt barnmorskeförbund kommer vi i början av januari 2018 att skicka ut en fråga till alla medlemmar via vårt medlemsregister.

Ett halvår senare kommer vi att följa upp med samma fråga för att se om vi har Sveriges barnmorskor med oss i denna viktiga och stora förändring. Ditt svar är enormt viktigt för oss så gå gärna in på medlemsregistret Min sida – länk via vår hemsida – och kontrollera att vi har din rätta e-postadress.

Jag ber dig alltså att kontrollera att du har en aktuell e-post registrerad i Barnmorskeförbundets medlemsregister – så att vi kan kommunicera med er alla på ett snabbt och bra sätt. Ha koll på barnmorskeforbundet.se, Barnmorskeförbundets facebook-sida och din e-post för att hålla dig informerad. Ha koll på din lokalförening som kommer att ha mycket information. Var kritisk och delta i diskussionen.

För en sak vet jag: Om vi tänker tillsammans så hittar vi den bästa vägen framåt.

Vi hörs,
Mia