Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Nu är det på gång!

Jag måste skriva några rader och göra er alla uppmärksamma på regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om de 1,8 miljarder som satsas på vårt vårdområde 2018.

Miljardsatsning för trygghet före under och efter graviditet...
Jag vill att ni läser allt och funderar en stund på att vi alla, med enträget arbete, har lyckats få igenom mycket viktiga saker.

Det står ordet barnmorska i meningarna angående bemanning.
Det låter kanske självklart för oss barnmorskor – men det är det inte i dessa sammanhang. Det är STORT. Det har vi slagits för!

Det står att en kvinna ska ha en barnmorska vid sin sida under förlossningen
– det är STORT.

Det står att eftervården måste stärkas.
Kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen – det är STORT.

Det står ingenting om hur vård efter förlossning ska stärkas, men det står att det ska förbättras. Vi måste därför fortsätta och tala om för alla att en barnmorska med sin specifika yrkeskompetens är den bästa personen – professionen – att bygga eftervården runt. Barnmorskor har kompetensen, strukturen och viljan finns. Men vi måste få resurserna och organisationen på plats.

Det står också att olika vårdformer bör utvecklas och att arbetsmiljön måste förbättras.
Jag tänker på att olika vårdformer kräver nya fackliga avtal och likaså en förbättrad arbetsmiljö. Allt detta uttalas nu samtidigt som vi verkligen är igång med att se över möjligheterna att bilda ett eget fackförbund. Om vi vill det och gör det så har vi goda förutsättningar för att göra skillnad för barnmorskor – och kvinnor och barns hälsa.

Saker och ting faller väl in i varandra tycker jag.
Jag känner mig otroligt glad idag, arbete ger framgång.
Heja alla Sveriges barnmorskor!

Mia