NORNAM forskarkurs Theories and models for midwifery på Island maj 2019.
NORNAM möte i Göteborg i november 2019.

NORNAM Nordic Network for Academic Midwives

NORNAM är ett nordiskt nätverk med syfte att främja samverkan inom forskning och utbildning i barnmorskans kunskapsområde (midwifery).

Forskningsmiljöerna vid respektive lärosäte är ofta små. Dessutom finns en gemensam historia och professionellt ansvar för barnmorskor i Norden som behöver synliggöras eftersom den skiljer sig från den dominerande engelsk/amerikanska kontexten.

Samarbetet påbörjades 2017 med representanter från följande nordiska universitet; Göteborgs universitet, Oslo Met, University of Iceland och Syddansk universitet. Yrkeshögskolan Novia, Vasa tillkom i ett senare skede och hittills har nätverket hållit två möten.

I november 2019 formaliserades nätverket ytterligare i samband med ett möte i Göteborg och en styrgrupp bildades med en representant från varje land, se bild nedan. Aktiviteter i nätverket är gemensamma publikationer, en bok och en forskarkurs med fokus på teorier och modeller och den nordiska kontexten inom midwifery.

NORNAM anordnade en forskarkurs ”theories and models for midwifery” i maj 2019 i regi av University of Iceland. Kursen hölls dagarna innan Nordisk Jordemor Kongress i Reykjavik. Kursen hade 24 deltagare från de nordiska länderna, men även barnmorskor från Tyskland, Österrike och Turkiet deltog.

Det var väldigt värdefullt att få ta del av en forskarkurs som fokuserar på ”midwifery” men även att träffa andra barnmorskor som forskar och kunna diskutera barnmorskeri och teoribildning utifrån ett nordiskt perspektiv.

Kursen bestod av föreläsningar, workshops och diskussioner baserade på doktorandernas egna projekt och existerande teorier och modeller. Huvudföreläsare var Edwin van Tejlingen professor och sociolog från England som talade om ”Risk society and contrasting models of maternity care”. Professor och barnmorska Nicky Leap från Australien fokuserade på ”Supporting women for normal labour and birth: evidence and debate”. Dessutom deltog föreläsare från NORNAM.

I oktober 2020 (preliminärt vecka 41) kommer en liknande forskarkurs att äga rum vid Oslo Met. För mer information om kursen kontakta mig eller professor Ellen Blix, Oslo Met.

Vill du veta mer om NORNAM kan du kontakta mig.