Nordisk Jordmorforbund möte i Köpenhamn 2021.

Nordens barnmorskeförbund samlade i Danmark

Nordisk Jordmorforbund träffades för ett fysiskt styrelsemöte den 29–30 september i Köpenhamn.

Ordförande för Nordisk Jordmorforbund (NJF) är Lillian Bondo från Danmark. Samtliga länder i Norden var representerade och däribland också Grönland. Två ledamöter från varje land brukar delta om det är möjligt varav ordförande är en av representanterna. Från Sverige deltog jag denna gång själv.

En stor del av mötet ägnades åt en genomgång från varje medlemsland med fokus på utbildningsfrågor, politiskt arbete, arbetsmiljö, lönearbetet och diskussioner om riktlinjer och policyarbete. Att induktionerna ökar i hela Norden efter Swepistudien var en fråga den nordiska styrelsen diskuterade och problematiserade. Med barnmorskebrist i samtliga nordiska länder är oron stor för undanträngningseffekter och andra oönskade effekter.

NJF styrelsen passar på att välkomna alla till den stora nordiska barnmorskekonferensen i Finland i maj 2022! 200 abstrakt har redan inkommit.

NJF Congress 2022
Midwives promoting sexual and reproductive health and rights
Mer information på njfcongress.fi
___________________________________________________________

Läs mer om NJFs möte i Jordemodern nr 7 Nov 2021

___________________________________________________________