Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Nationella riktlinjer för förlossningsvården

Regeringen har idag meddelat att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer och komplettera kunskapsstödet för förlossningsvården. Äntligen, säger vi!

Syftet med riktlinjerna är att främja kontinuitet, delaktighet och en jämlik vård under graviditet, förlossning och efter förlossning (postnatalperioden). Arbetet ska bidra till en sammanhållen vårdkedja inom hela området.

Svenska Barnmorskeförbundet välkomnar ett samlat grepp där utgångspunkten är att kvinnor får en jämlik vård och görs delaktiga i beslut som rör deras reproduktiva hälsa, såväl innan som efter graviditeten. Vi har under ett antal år, i alla sammanhang där det varit möjligt, lyft behovet av att ha nationella riktlinjer för att kvinnor ska kunna erbjudas just en jämlik och evidensbaserad vård.

Det är hög tid att börja beakta all perspektiv när kvinnovård organiseras och särskilt förlossningsvården där en ökad mångfald av vårdformer och kontinuitet självklart borde erbjudas kvinnorna men även ge barnmorskor möjlighet att utveckla sin barnmorskekonst.

___________________________________________________________

Nationella riktlinjer för förlossningsvården 
Pressmeddelande från Socialdepartementet regeringen.se 22 juni 2021

____________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets policydokument: Vårdformer(2019), Hemförlossning(2020), Amning(2020), Vård efter förlossning (2021).

___________________________________________________________