Barnmorskan Susanne Åhlund.

MIMA – kort och långtidseffekter av förlossningsskador

Att utvärdera vilken eller vilka metoder i barnmorskors handläggning som är effektiva för att motverka bäckenbottendysfunktion kan generera viktig kunskap och komma födande kvinnor till nytta genom att bästa möjliga vård blir tillgänglig.

Hur vanligt är det med symtom från bäckenbotten såsom blås och tarmbesvär, urin- och avföringsinkontinens, framfall och sexuell dysfunktion 3 veckor och 1 år efter vaginal förlossning? Syftet med mitt doktorandprojekt är att jämföra förekomst av kvarvarande besvär 3 veckor och ett år efter förlossningen samt att undersöka barnmorskornas upplevelse och erfarenhet av att genomföra en intervention – MIMA.

Hur vanligt är det med symtom och besvär från bäckenbotten 3 veckor och 1 år efter vaginal förlossning?

De drygt 600 kvinnor som deltagit i studien besvarar två frågeformulär där vi har bett dem beskriva sina erfarenheter från förlossningen, efterkontrollen och de eventuella besvär de upplever som kan relateras till bristningar. Den första studien är att utforska barnmorskors upplevelse av att använda interventionsmodellen MIMA – Midwives Management during the second stage of Labour.

Midwives experiences of participating in a midwifery research project: A qualitative study. 

__________________________________________________________________
MIMA – kort- och långtidseffekter av förlossningsskador. Susanne Åhlund är barnmorska och doktorand vid Karolinska Institutet. Handledare är Helena Lindgren, Sofia Zwedberg och Ingela Rådestad.

MIMA – Midwives Management during the second stage of Labour.
Kvinnocentrerad vård i utdrivningsskedet innebär att ge individuell vård till kvinnan utifrån kunskap om det fysiologiska förloppet och kvinnans önskemål och behov. Interventionsmodellen MIMA: 1. Spontan krystning. 2. Förlossningsställningar som möjliggör flexibilitet i bäckenet. 3. Kvinnan föder fram barnets huvud i slutet på en värk och barnets kropp på nästkommande värk.