Maria Nyström är senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen (Isof) och samordnar arbetet med konventionen. Foto Per-Olof Stjärnered.
Midwifery är ett levande kulturarv, barnmorskekunskaper förs vidare mellan människor och generationer. Foto Sven Gösta Johansson Svenska Barnmorskeförbundets arkiv
Midwifery är ett levande kulturarv, barnmorskekunskaper förs vidare mellan människor och generationer. Foto Donald Boström (bild beskuren)

Midwifery: knowledge, skills and practices

Midwifery har tagits upp på Unescos lista för mänsklighetens immateriella kulturarv.

Den 4 december 2023 blev Midwifery upptaget som ett immateriellt kulturarv efter att åtta länder från hela världen gått ihop och gjort en gemensam nominering. Att Unesco, som är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, tog upp frågan på agendan var i sig ett avgörande steg för världens barnmorskor.

Unescos beslut innebär att Midwifery – barnmorskeri/barnmorskekunskaper – erkänns som ett mänskligt kulturarv vilket uppmärksammats av International Confederation of Midwives.

I Sverige är Institutet för språk och folkminnen (Isof) ansvariga för arbetet med Unescokonventionen om immateriellt kulturarv. Maria Nyström är senior rådgivare på Isof och samordnar arbetet med konventionen. De har översatt midwifery till barnmorskekunskaper.

Hallå där Maria Nyström: Vad tycker du om Unescos beslut?

Det är verkligen spännande att barnmorskekunskapernas långa historia lyfts fram på det här sättet. Barnmorskekunskaper är kanske inte det första dom flesta tänker på som ett levande kulturarv, så inskrivningen kan också bredda bilden av vad ett kulturarv kan vara.

Vem och vilka beslutar om vad som ska anses vara ett mänskligt kulturarv? Hur går det till när något tas upp på Unescos lista?

Sverige är inte ett av länderna som har varit med i nomineringen. För att ett kulturarv ska kunna nomineras till en internationell lista måste det först finnas med på en nationell förteckning. I Sverige finns inte barnmorskekunskaper med på vår nationella förteckning än – men förteckningen är öppen för nya bidrag varje år, så det finns alltid möjlighet att lägga till det.

Inom konventionen finns en grupp på 12 experter som utvärderar nomineringarna, och som rekommenderar om de ska skrivas in eller inte. Sedan är det den mellanstatliga kommittén, en grupp som består av 24 medlemsländer, som fattar beslutet. De träffas en gång per år, och det var under ett sådant möte som barnmorskunskaper skrevs in i början av december 2023.

Vad betyder det att Midwifery nu finns på listan? Kan det innebära ett åtagande för ett land att (fortsatt) utbilda barnmorskor?

Det är ju ett stort erkännande av de kunskaper som barnmorskor har fört vidare mellan generationer i länder över hela världen. Även om det finns vissa skillnader så är det här kunskaper som behövs och finns på alla platser och i alla kulturer. Länderna som står bakom nominering planerar att både stärka utbildningen av barnmorskor, men också dokumentera de praktiker och kunskaper som barnmorskor har.

En avslutande fråga: Vad tänker du på när du tänker på barnmorskor?

Efter att själv ha fött barn så tänker jag på barnmorskor som en väldigt stor trygghet. En förlossning är ju en av livets stora upplevelser, och därför är det viktigt at ha en trygg hand som guidar den födande.

__________________________________________________________

Maria Nyström är senior rådgivare, fil.dr i kulturvård och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen (Isof)  Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Läs mer om Levande kulturarv på den svenska webbplatsen om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det handlar om traditioner, sedvänjor, färdigheter, uttryck och kunskaper som förs vidare mellan människor.

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, som brukar förkortas Unesco bildades 1945 och är ett av Förenta nationernas 15 fackorgan.

__________________________________________________________

UNESCO 4 dec 2023 Midwifery: knowledge, skills and practices
Inscribed in 2023 (18.COM) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. ”Midwives are companions and supporters of pregnant women and their families before, during and after birth. Throughout the course of a pregnancy, midwives make home visits, provide guidance and care, and facilitate birth preparation and capacity-building classes. They contribute to the protection of fundamental human rights by transmitting their knowledge to mothers and families. Midwifery is based on evidence-based practices and traditional knowledge, skills and techniques.” 

Se nomineringsvideon The Midwife

Unesco film Midwifery: knowledge, skills and practices

Läs International Confederation of Midwives kommentar
Why UNESCO Recognition Matters to Advancing Midwifery

___________________________________________________________