Barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar

Med fokus på fertilitet och reproduktiv hälsa

Barnmorskan och med dr Maria Ekstrand Ragnar tar i sommar över som ordförande för International Reproductive Health Education Collaboration (IRHEC).

 

Hallå där Maria Ekstrand Ragnar: vad gör IRHEC?

IRHEC står för International Reproductive Health Education Collaboration och vårt mål är att arbeta för ökad fertilitetsmedvetenhet och kunskap om reproduktiv hälsa bland allmänheten.

Vi har bland annat skrivit artiklar om hur man kan kommunicera budskap om ålder och levnadsvanor på ett stödjande vis. Vi har också tagit fram och nyligen uppdaterat en fertilitetsposter som är översatt till 27 olika språk och kan laddas ner här för att till exempel sättas upp i väntrum och liknande.

Vilka är ni?

IRHEC är ett tvärprofessionellt nätverk med forskare och kliniker från olika länder i Europa. I nätverket ingår läkare, embryologer, psykologer, representanter från patientföreningar och barnmorskor.

Nätverket lyder under den stora organisationen ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology).

___________________________________________________________

Maria Ekstrand Ragnar arbetar som universitetsadjunkt med inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds universitet.

Läs mer

9 things you should know (eshre.eu)

The International Reproductive Health Education Collaboration (IRHEC) is a multidisciplinary global collaboration dedicated to improving reproductive health awareness.

European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Reproduktivlivsplan – en plan för framtiden.
www.reproduktivlivsplan.se