Barnmorskorna Anna af Ugglas och Malin Bogren, Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd.

Med engagemang i barnmorskeprofessionen

Den 21 oktober anordnas ett webbinarium på temat Midwifery och SRHR. Ett evenemang med anledning av barnmorskans år 2020 som arrangeras av Sida i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet.

Barnmorskorna Malin Bogren och Anna af Ugglas har bägge mångårig erfarenhet av internationellt arbete och är engagerade i Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd som varit med i planeringsarbetet av A Seminar on Midwifery & Sexual and Reproductive Health and Rights – achievements and challenges in Sweden and globally and how to meet the 2030 Agenda.

Hallå där Anna af Ugglas och Malin Bogren,
vad kommer vi att få ta del av?

Seminariet tar upp vad som behövs för att stärka barnmorskeprofessionen för att möta SRHR utmaningarna globalt, med koppling till erfarenheterna från Sverige om hur barnmorskor har bidragit till mödrars och barns överlevnad och hälsa i landet och internationellt.

Vi kommer att få lyssna på barnmorskor! Det blir presentationer av barnmorskor i globalt ledande positioner och nationella och internationella organisationer. Vi får delta i dialoger om möjligheter och utmaningar för hur vi kan uppnå Agenda 2030. Barnmorskors kompetens är avgörande för den globala utvecklingen av kvinnors och barns hälsa.

Vem riktar sig dagen till?

Alla som är intresserade av kvinnors och barns hälsa, srhr, och den svenska barnmorskemodellen och hur den kan spridas globalt. Alla som är nyfikna på att höra hur svenskt bistånd stödjer barnmorskeutvecklingen i världen ska passa på att delta.

Ledarskap av och för barnmorskor är avgörande för professionsutveckling. Vill du veta hur vi barnmorskor kan representera och stå upp för vår profession, och därmed utgöra en röst för barnmorskor och kvinnor för en ökad jämställdhet, då ska du delta.

#Barnmorskansår2020

I år är det barnmorskans och sjuksköterskans år. WHO uppskattar att det behövs 9 miljoner fler sjuksköterskor och barnmorskor för att världen ska uppnå de globala målen i Agenda 2030.  Agenda 2030 (SDG2030) med de 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Mål 3 handlar om god hälsa och välbefinnande. För kvinnors och barns överlevnad, hälsa och välbefinnande – srhr – behövs det utbildade och kompetenta barnmorskor.

___________________________________________________________

WHO:s utnämning av år 2020 som sjuksköterskans och barnmorskans år skapar förutsättningar för att synliggöra barnmorskeprofessionen som en ledande profession för att säkerställa en globalt god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och vård av hög kvalitet.
Malin Bogren
__________________________________________________________

A little more action

Den internationella barnmorskeorganisationen International Confederation of Midwives (ICM) kallar 2020-talet för barnmorskans decennium. Vi har tio år på oss att nå målet. Nu måste vi agera om vi ska uppnå en mer rättvis och hållbar utveckling så att alla länder har tillräckligt med utbildade barnmorskor 2030. Vi måste gemensamt stärka midwifery och barnmorskeprofessionen globalt.

___________________________________________________________

Kvinnors tillgång till en barnmorska är en rättighet. Men så är det inte för alla. Tillgång till en utbildad barnmorska är en jämställdhetsfråga. Vi kan inte acceptera att kvinnor dör i barnsäng år 2020. Det måste bli en förändring!
Anna af Ugglas
________________________________________________________

Vad är viktigast just nu?

Att fler barnmorskor tillsätts på beslutsfattande nivå. Det gäller internationellt likväl som i Sverige. Den svenska modellen med en självständig legitimerad barnmorska som, i samarbete med andra vårdprofessioner, arbetar med ansvar för normal graviditet, förlossning/postnatalperiod och preventivmedelsrådgivning är unik i världen.

För en hållbar utveckling krävs att länder satsar på att införa och utveckla barnmorskor som basen i hälsosystemet för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan. Här spelar den svenska barnmorskan en viktig roll.
Sverige är ett land med en lång och obruten tradition av utbildade barnmorskor – mer än 300 år. Vi är också ett land där barnmorskan jobbar med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa utifrån ett livscykelperspektiv. Detta gör den svenska modellen unik och efterfrågad. Att det är barnmorskans år i år ger Sverige fortsatt möjlighet att stärka barnmorskor såväl nationellt som internationellt.

Vad behöver vi göra internationellt?

Vi måste fortsatt ha ett tätt samarbete med Sida, UD och myndigheter för att öka medvetenheten om den viktiga roll som barnmorskor utgör i nationella hälsosystem för att få ner mödra- och barnadödlighet och morbiditet.

Vad har Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd på agendan?  

Vi kommer fortsätta att driva barnmorskefrågan inklusive rättighetsfrågan (srhr) för att alla kvinnor ska ha rätt till en kompetent barnmorska under sin reproduktiva ålder. Det gör vi genom att föra policydialog med myndigheter, beslutsfattare, och med svenska ambassader runt om i världen. Vi lyfter den svenska modellen.
För de barnmorskor som nyligen har blivit rekryterade genom Sida, och kommer att arbeta inom FN, är Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd på gång med ett mentorskapsprogram. Vi kommer även att lyfta den svenska barnmorskemodellen genom en SRHR-skrift som ska lanseras 2021. Den ska finnas att ta del av på konferens Reproduktiv hälsa (oktober 2021).

Vad kan jag som barnmorska göra?

Svenska barnmorskor gör skillnad både internationellt och nationellt.  Webbinariet den 21 oktober hoppas vi ska vara en inspiration för alla barnmorskor som vill engagera sig såväl globalt som på hemmaplan. Ett sätt att komma igång och börja engagera sig är att bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet, barnmorskans professionsorganisation.

___________________________________________________________

Dear all, warm welcome to a full day seminar to celebrate the Year of the Midwife! You will be listening to and interacting with inspiring speakers, panels and leaders online.

Anna af Ugglas and Malin Bogren
The Swedish Association of Midwives

___________________________________________________________

Webinar: The International Year of the Nurse and the Midwife

A Seminar on Midwifery & Sexual and Reproductive Health and Rights – achievements and challenges in Sweden and globally and how to meet the 2030 Agenda.

Date: Wednesday 21 October, 2020
Time: 09:00 – 16:00 CET
Venue: Webinar via Zoom

___________________________________________________________