Barnmorskan Amanda Nyberg, ordförande Västernorrlands Barnmorskesällskap talade vid manifestation för Sollefteå sjukhus den 26 augusti 2023. FOTO babbi.se
Amanda Nyberg, ordförande Västernorrlands Barnmorskesällskap och Lars Rocksén förste vice ordförande Läkarförbundet i Sollefteå 26 augusti 2023. FOTO babbi.se

Lokalföreningsbloggen Västernorrland: Vad får en förlossning kosta?

Ordförande Amanda Nybergs tal vid Manifestation för Sollefteå sjukhus och BB i Sollefteå stadspark den 26 augusti 2023.

Sollefteå Stadspark den 26 augusti 2023

Hej, vad härligt att få se så många här trots oförutsägbart väder! Jag har blivit inspirerad och berörd utav föregående talare. Tack för att ni är här idag!

Vem är jag då? Jag heter Amanda Nyberg, ordförande i Västernorrlands Barnmorskesällskap. Det är Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening här i Västernorrland.

Själv bor jag i Sundsvall och detta är första gången jag är här i Sollefteå. Trots att jag har bott i Västernorrland i över 10 år. Att köra hit idag tog 1h och 44 minuter. Jag hann undra både en och flera gånger hur långt det är kvar och kände mig lite som när en åker bil med barn: ”är vi framme snart”. Det var också ett riktigt skitväder och hade regnet inte försvunnit lika plötsligt som det kom hade jag stannat både en och flera gånger. På en smal väg med bara två körfält, obefintlig vägren och få parkeringsfickor.

Den här resan gjorde jag dock helt utan tidspress, utan oro, utan pågående värkarbete. Den här resan gjorde jag frivilligt för att jag ville komma hit och tala. Samma resa MÅSTE gravida i Sollefteå med omnejd göra för att kunna föda med stöd av en legitimerad barnmorska. Bilen ska köras av en partner som troligtvis inte kan fokusera på bilkörningen fullt ut. Förutsatt att familjen har en bil. Vissa familjer hade redan lång resväg till Sollefteå, de har idag över 2h till närmaste förlossningsklinik.

Det är snart 7 år sedan förlossningen och BB stängde här i Sollefteå. I snart 7 år har många gravida kvinnor här i länet behövt oroa sig för vart de ska föda sina barn.

Det pratas om en negativ trend med nedstängningar inom vården. Många olika vårdverksamheter på mindre orter hotas av nedläggning. Eller omstrukturering som det också kan kallas. Argumenten kring varför Sollefteå och Kirunas förlossningar lades ner varierar lite beroende på vilka som tillfrågas. Återkommande är omfördelning av resurser, personalbrist, upprätthållande av kompetens och patientsäkerhet.

Geografi har aldrig varit mitt starka ämne och jag blev faktiskt tvungen att göra lite research om Västernorrland inför idag. Det är Sveriges 6e största län och mer än tre gånger så stort som Stockholms län, som är Sveriges 6e minsta sett till ytan.
I Stockholms län finns det sju förlossningskliniker. Västernorrland hade tre stycken. Om Västernorrland skulle ha lika många förlossningskliniker som Stockholms län baserat på yta skulle här finnas 23 stycken. Nu finns det bara två (2).

Hur långt ska gravida behöva åka för att få föda med stöd av en legitimerad barnmorska?

För snart sju år sedan stängde Sollefteå förlossning och BB. I snart sju år har BB-ockupationen pågått. Jag och Barbro, som är sekreterare i ockupationsföreningen, pratades vid några gånger inför dagens besök. Vi pratade bland annat om varför ockupationen fortsätter och vad det är som gör att de orkar fortsätta?

Förändring tar tid. Det går betydligt fortare att stänga en verksamhet än att öppna en. Mycket av det vi tar för givet idag har de som kom före oss kämpat hårt för att ge oss. Vad vill vi lämna efter oss till våra barn och deras barn?

Jag lyssnade på barnmorskan Asabea Brittons sommarprat i P1. Hon ville ta kontroll över sin andra förlossning genom att föda sitt barn hemma med stöd av en legitimerad barnmorska omgiven av sina närmaste. Hon liknade sitt sätt att ta kontrollen genom att föda hemma med de som väljer ett planerat kejsarsnitt. Jag tror att det kan ligga något i det. Vi ser att antalet kejsarsnitt ökar här i Västernorrland. Både planerade och akuta. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har räknat ut att ett planerat kejsarsnitt kostar mellan 26-32 tusen kronor mer i vårdkostnader för mor och barn jämfört med en vaginal förlossning. 26-32 tusen kronor mer. Ett enda kejsarsnitt. På förlossningen i Sundsvall utförs cirka 3-5 planerade kejsarsnitt i veckan. Ett akut snitt vet vi är mer riskfyllt för mor och barn och ofta förenat med längre vårdtider. Vi vet också att induktioner, att starta igång en förlossning, också ofta förenas med längre vårdtider och oftare slutar i akuta snitt jämfört med förlossningar som får starta spontant. Vi vet också att kontinuerligt stöd från en barnmorska minskar risken för komplikationer under förlossningen.

Svenska Barnmorskeförbundet har länge verkat för en barnmorska – en födande/en födande  – en barnmorska. Det innebär att en barnmorska endast ansvarar för en kvinna i aktiv förlossning för att kunna vara med kvinnan hela tiden och inte behöva springa in och ut ur rummet för att ta hand om en annan kvinna i aktiv förlossning, göra två bedömningar eller svara i telefon. Visste ni att engelskans ord för barnmorska ’midwife’ kommer från benämningen medkvinna? Att vara med kvinnan. Vi i barnmorskeförbundet vill också att en andra barnmorska alltid ska finnas på sal (rummet) i krystningsskedet. Forskning visar att en andra barnmorska på salen som finns i bakgrunden ytterligare minskar risken för komplikationer för mor och barn.

Vad får en förlossning kosta? Vad får ett liv kosta?

Det tog mig 1h och 44 minuter att åka hit idag. Den resan förväntas gravida kvinnor göra med pågående värkar. Om hon vid kontrollen på förlossningen inte bedöms vara i aktiv förlossning får hon eventuellt stanna på patienthotellet eller åka hela vägen tillbaka hem i väntan.

Det oxytocin som behövs för att förlossningen ska gå framåt frisätts först när kvinnan känner sig trygg. Tänk att kvinnokroppen är så smart konstruerad att den oftast inte tillåter förlossningen att starta förrän kvinnan har hittat en trygg plats att föda sitt barn på. Det är något i oss som vet att det tar tid att föda barn och att de inte är enklaste att flytta till en ’bättre’ plats under pågående förlossningsarbete.

Jordbruksverket har beslutat att dräktiga kor inte får flyttas när det är mindre än 28 dagar innan beräknad förlossning. De får heller inte flyttas tidigare än 21 dagar efter förlossningen för att inte störa anknytningen mellan ko och kalv. Några sådana riktlinjer finns inte för oss människor. Oss kvinnor. I samband med stängningen här i Sollefteå hölls det kurs i ’bilförlossning’. Är det en värdig förlossningsvård i 2000-talets Sverige?

Under barnmorskeutbildningen får barnmorskestudenterna lära sig om vilka hormoner som gör vad i kroppen. Vi (jag säger vi eftersom jag själv är barnmorska och gick min utbildning på MIUN för ungefär fyra år sedan) får också lära oss hur känslig den hormonella processen är. Oxytocinet som får förlossningen att gå framåt frisätts som sagt när kvinnan känner sig trygg. På samma sätt hämmas det om kvinnan känner sig otrygg eller rädd. Därför borde det kanske finnas liknande riktlinjer för hur långt gravida kvinnor ska behöva åka för att få föda barn med stöd av en legitimerad barnmorska?

Att utbilda sig till barnmorska i Sverige idag tar 1,5 år. Det är den längsta vidareutbildningen du kan läsa efter sjuksköterskeexamen. Det är 90hp och resulterar i en helt ny legitimation. Under den perioden ska barnmorskestudenterna delta i handläggningen av minst 100 gravida kvinnor (såsom kontroll vid vattenavgång, att stödja kvinnan under aktiv förlossning men ej förlösa, handlägga den första bedömningen när en kvinna kommer in med värkar etc) och minst 50 förlossningar. En nyexaminerad barnmorska har alltså deltagit vid minst 50 förlossningar. En ambulanssjuksköterska har kanske deltagit i en handfull. En akutsjuksköterska har kanske aldrig deltagit i någon.

Vi barnmorskor kan vårt jobb. Vi blir experter på normala förlossningar. Normala förlossningar handlägger vi självständigt. Det betyder att vi snabbt kan uppmärksamma OM något skulle avvika. Vid en eventuell avvikelse vidtar vi olika åtgärder för att se om mor och barn mår bra och om förlossningen återigen fortgår framåt. Vid behov ändras riskbedömningen av förlossningen och förlossningsläkare kontaktas. Vi har kompetens att handlägga normala förlossningar oavsett var de sker. Vi kan mer om förlossningsvård än personalen på akutmottagningen, vi kan mer om förlossningsvård än ambulanssjuksköterskorna, vi kan mer om förlossningsvård än den stackars partner som borde få vara just partner.

Idag beskrivs jämlik förlossningsvård främst som att alla ska ha rätt till god smärtlindring – oftast då epidural, ryggbedövning. För att kunna få det måste förlossningen ske på sjukhus, det ska finnas förlossningsläkare, narkosläkare och barnläkare att tillgå. Att få kontinuerligt stöd är också smärtlindrande. Att känna sig trygg är också smärtlindrande. Värme är också smärtlindrande. Akupunktur är också smärtlindrande. Det finns dock inte på alla förlossningskliniker eftersom det är en utbildning barnmorskorna ofta själva får bekosta.

Kan jämlik vård vara att få välja vart förlossningen ska äga rum? Att få göra ett informerat val. Att alltid få ha tillgång till en närvarande barnmorska oavsett var förlossningen äger rum?

Det larmas om barnmorskebrist. Det stängs vårdplatser på grund av barnmorskebrist. Jag vill sticka ut hakan och säga att det inte är brist på barnmorskor. Det är brist på humana arbetsvillkor som tillåter oss att arbeta evidensbaserat utifrån forskning.
Vi har så mycket som vi vill ge kvinnorna vi möter, tyvärr begränsas vi. Av ekonomi. Förlossningsvården ska inte kosta så mycket. Av riktlinjer. En förlossning ska fortgå enligt ett linjärt schema. Av personalbrist. Från andra professioner, inte bara barnmorskor. Som ett exempel fick Örnsköldsvik stänga sin förlossningsavdelning på grund av barnläkarbrist. Inte på grund av barnmorskebrist.

I Västernorrland finns över 200 legitimerade barnmorskor i arbetsför ålder. Många av dem arbetar inte som barnmorskor. Vi är trötta på att se vår kompentens nedvärderas. Vi blir besvikna när vi gång på gång inte lyssnas på. När de födande kvinnorna som ska få uppleva något av det mest fantastiska de kan vara med om inte får den omsorg och omvårdnad som de behöver. Som de förtjänar. Som de har rätt till. Den som vi vet hade kunnat förändra förlossningsupplevelse och utfall positivt. Istället kan de lämnas med en känsla av ’vad hände?’ eller ’det här gör jag aldrig om’. Detta i sin tur kan påverka anknytningen till barnet, göra att kvinnan avstår från att skaffa fler barn och det kostar samhället pengar.

Svenska Barnmorskeförbundet vill att alla gravida kvinnor oavsett vart i Sverige de bor ska kunna välja att föda hemma med stöd av legitimerad barnmorska (förutsatt att graviditeten varit okomplicerad och förlossningen förväntas vara normal). Vi vill att det ska finnas olika vårdnivåer inom förlossningsvården. Alla förlossningar måste inte ske på sjukhus med en neonatalavdelning.

Vi barnmorskor vet vad vi gör och ändå är det få som lyssnar på oss. Ge oss utrymme i debatten, bjud in oss i diskussionen. Vi kan lätt utmålas som ’besvärliga kvinnor’. Vi är inte ’besvärliga’ vi är kompetenta, vi är starka, vi är modiga och vi orkar stå upp och påtala när beslut tas som påverkar kvinnor negativt. Att stänga en förlossningsklinik, utan att erbjuda kvinnorna något annat än längre resväg, är ett sådant beslut. Vi står upp. Idag och alla andra dagar.

Tack!

Amanda Nyberg, ordförande i Västernorrlands Barnmorskesällskap,
lokalförening Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________

Här kan du lyssna på Amanda Nybergs uppläsning av tal vid BB-ockupationen i Sollefteå Stadspark den 26 augusti 2023.

Foto Manifestation för Sollefteå sjukhus 26 augusti 2023: babbi.se

___________________________________________________________

Mer om manifestationen i tidningen Ångermanland.

___________________________________________________________