Barnmorskan Anja Lundström, vice ordförande Barnmorskeförbundet lokalförening Stockholm och Magnus Nordström ordförande SRAT.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Möte om Tidöavtalet

Förra veckan deltog Magnus Nordström, förbundsordförande för SRAT och Anja Lundström, vice ordförande i lokalförening Stockholm, i ett möte om Tidöavtalet på Arena Idé.

Mötet diskuterade Tidöavtalet och Civil Right Defenders presenterade en rapport om dess eventuella effekter på samhällsutvecklingen. Inbjudna var flera olika fackförbund och aktörer. Barnmorskeförbundet påtalade en oro inför och betydelsen av skrivningar i Tidöavtalet gällande tjänstemannaansvaret, anmälningsplikt och påverkan på hälso- och sjukvården med exempelvis frågan om tolkanvändning och hur det tillsammans kan komma att påverka patientsäkerheten och öka på den etiska stressen hos barnmorskor.
En fortsatt granskning är planerad med samverkan i nätverket för att följa utvecklingen och eventuell lagstiftning som påverkar hälso- och sjukvården samt vår profession.

Anja Lundström
Barnmorska, vice ordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

___________________________________________________________

Arena Idé

___________________________________________________________

DN Debatt  20221021 Svenska Barnmorskeförbundet med flera förbund i gemensam debattartikel: ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer”

___________________________________________________________

Den internationella  Etiska koden för barnmorskor
(svensk översättning Svenska Barnmorskeförbundet 2020).

___________________________________________________________

Nätverket Rätt till vård initiativet startade 2008.
Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa (2014)

___________________________________________________________

Din rätt till jämlik vård 1177.se 

Asylsökanden och papperslösa Folkhälsomyndigheten

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa  Socialstyrelsen

_________________________________________________________