Barnmorskan Elin Hallgren Stockholm
De frimodiga Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet Författare Kirsi Vainio-Korhonen

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Hej kära barnmorskor i Stockholm!

Vilken turbulent tid vi befunnit oss i de senaste månaderna! Förlossningsvården fortsätter vara ansträngd och underbemannad och just därför fortsätter vi vårt enträgna arbete med att strida för en säkrare och tryggare förlossningsvård för såväl de födande och för oss som arbetar inom den.

Mycket har vi barnmorskor åstadkommit genom envishet, uthållighet och frimodighet!
Nu är en födande per barnmorska inte längre en vision inom vår kår utan något som samtliga arbetsgivare strävar efter att nå genom att rekrytera fler barnmorskor.
BB St:Göran planeras att öppna nästa år och caseload midwifery planläggs på flera av våra kliniker.

Vårda vården

Barnmorskeförbundet tillsammans med andra fack- och professionsförbund står bakom ett upprop som kallas #vårdavården. Syftet med uppropet är att få ansvariga politiker att säkra en bättre arbetsmiljö inom hälso-och sjukvården.
Skriv under du också på vårdavården.nu

Meningen med lokalföreningen

Vi i lokalföreningen har bland annat som uppdrag att främja den professionella utvecklingen av barnmorskeyrket och att verka för  sexuell och reproduktiv hälsa ur ett rättviseperspektiv. Vi ska även verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet. Ett sätt att främja gemenskapen inom vår kår är sammankalla till medlemsmöten. Vanligen bjuder vi in till fyra sammankomster per år, inräknat vårt årsmöte. Vi tar hänsyn till era synpunkter och önskemål gällande inbjudna föreläsare och teman och nästa vecka firar vi internationella kvinnodagen genom att lyssna till Kirsi Vainio Korhonen – historiker och professor som berättar om barnmorskans historia.

Det är genom att kunna vår historia som vi kan skapa vår framtid!

Vill du komma på mötet den 8 mars med start kl. 18 (mingel börjar från 17:30) anmäl dig till:  sbfsthlm@hotmail.com Vi ses i våra vackra lokaler på Baldersgatan 1, det bjuds på tilltugg och dryck till självkostnadspris.

I maj har vi årsmöte, då vi presenterar vår kommande verksamhetsplan, delar vår verksamhetsberättelse och väljer in nya styrelsemedlemmar. Vill du vara med i vårt påverkansarbete eller känner någon lämplig kandidat till vår styrelse? Nominera då genast till vår valberedning! Mailadress: lindanilsson1@hotmail.com

Varma hälsningar från oss i styrelsen
genom ordförande Elin Hallgren,
Lokalföreningen Stockholm

___________________________________________________________

Stockholms Barnmorskesällskap bildades 1886.

Läs mer om meningen med lokalföreningen i nuvarande
Normalstadga för lokalförening i Svenska Barnmorskeförbundet –Barnmorskeförening/Barnmorskesällskap i Svenska Barnmorskeförbundet (2019).
(Normalstadga lokalförening i Svenska Barnmorskeförbundet 1999, uppdaterad 2013, 2015, 2018, 2019.)

___________________________________________________________
De frimodiga
Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet
Författare Kirsi Vainio-Korhonen

Boken är en ingående och unik studie av de första yrkesutbildade barnmorskorna i Finland från sent 1600-tal till riksupplösningen 1808. Vi får stifta bekantskap med den utbildning de blivande barnmorskorna fick i Stockholm, deras utmanande yrkesvardag och de levnadsvillkor som förutsattes för yrket. Boken ger också en inblick i samtida uppfattningar om sexualitet och kvinnokroppen samt bjuder på en resa tillbaka till fenomen som graviditetskorsetter, ammor, maskerade föderskor, offentliga dissektioner, läkeörter och arsenik. Ett varierat och rikt källmaterial ligger till grund för boken, som också innehåller en matrikel över de yrkesutbildade barnmorskorna i Finland vid denna tid.

Mer om Kirsi Vainio-Korhonen på Wikipedia

___________________________________________________________