Stockholms Kvinnohistoriska uppmärksammande Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 med filmvisning och ett panelsamtal ”Barnmorskan – i går, i dag och i morgon” på Kulturhuset i Stockholm. Från vänster Pia Höjeberg, Jonna Bornemark, Elin Hallgren och moderator Camilla Burvall Terán. Foto Stockholms Kvinnohistoriska.
Stockholms Kvinnohistoriska uppmärksammande Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 med filmvisning och ett panelsamtal ”Barnmorskan – i går, i dag och i morgon” på Kulturhuset i Stockholm. Från vänster Pia Höjeberg, Jonna Bornemark, Elin Hallgren och moderator Camilla Burvall Terán. Foto Stockholms Kvinnohistoriska.
Stockholms Kvinnohistoriska uppmärksammande Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 med filmvisning och ett panelsamtal ”Barnmorskan – i går, i dag och i morgon” på Kulturhuset i Stockholm. Från vänster Pia Höjeberg, Jonna Bornemark, Elin Hallgren och moderator Camilla Burvall Terán. Foto Stockholms Kvinnohistoriska.
Stockholms Kvinnohistoriska uppmärksammande Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 med filmvisning och ett panelsamtal ”Barnmorskan – i går, i dag och i morgon” på Kulturhuset i Stockholm. Från vänster Pia Höjeberg, Jonna Bornemark, Elin Hallgren och moderator Camilla Burvall Terán. Foto Stockholms Kvinnohistoriska.
Stockholms Kvinnohistoriska uppmärksammande Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 med filmvisning och ett panelsamtal ”Barnmorskan – i går, i dag och i morgon” på Kulturhuset i Stockholm. Från vänster Pia Höjeberg, Jonna Bornemark, Elin Hallgren och moderator Camilla Burvall Terán. Foto Stockholms Kvinnohistoriska.
Stockholms Kvinnohistoriska 5 maj 2022.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Barnmorskan – igår, idag och imorgon

Barnmorskans dag 5 maj firades med kvinnohistorisk filmkväll och samtal om ” Barnmorskan – igår, idag och imorgon”. I panelsamtalet deltog Pia Höjeberg, författare och barnmorska, Jonna Bornemark, författare och filosof och barnmorskan Elin Hallgren ordförande i lokalföreningen Stockholms barnmorskeförbund.

Eventet arrangerades av Stockholms Kvinnohistoriska och ägde rum på Kulturhuset i Stockholm. Vi diskuterade graviditet och födande ur ett existentiellt perspektiv. Hur har barnmorskans status och kompetens förändrats över tid?

Vad går förlorat i en tid när vi barnmorskor inte ges förutsättningar att få tillgång till den gravidas och födandes hela livsvärld? När den grundläggande förutsättningen för en optimal start på föräldraskapet knappt existerar, eftersom vår relationsskapande del inte hinns med. När brist på tillit och trygghet kan leda till livsavgörande negativa konsekvenser. Vi pratade såklart om oxytocinets kraft och känslighet och att vi nu i Stockholm kan se en rörelse i positiv riktning.

Kvällen avslutades med den franska filmen – Barnmorskan.

Jag kan tillägga att Jonna Bornemark uttryckte stort intresse för fortsatt dialog med oss barnmorskor, håll uppsikt! Kanske kommer hon som gäst till kommande medlemsmöte…