Barnmorskan Elin Hallgren Stockholm

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Alternativa vårdformer för födande och deras familjer

Den 24 september var det dags för höstens första barnmorskemöte för lokalföreningen i Stockholm. Vi samlades i förbundets lokaler på Baldersgatan, andra deltog via länk. Temat var alternativa vårdmodeller och inbjudna var, förutom barnmorskor, även regionpolitiker.

Samtliga politiska partier (utom L) hade en representant vilket var mycket glädjande eftersom vi menar att en god dialog med styrande politiker och de i opposition, är en av vägarna till att nå förbättring och förändring inom barnmorskans verksamhetsområde.

Barnmorskan Birgitta Larsson, med. doktor och lektor på Sophiahemmet Högskola presenterade den internationella forskningen kopplat till alternativa vårdformer såsom caseload, team midwifery, birth centers etc. Sammanfattningsvis visar dessa vårdformer på fördelar för mor och barn utan att riskera den medicinska säkerheten. Slutsatsen blir att dessa vårdformer bör rekommenderas, något som bland annat WHO också gör.

Inför kvällens diskussion ställde vi oss frågan, hur kommer det sig att trots forskning med hög trovärdighet (Cochrane-rapporter) kan vi inte erbjuda annat än att föda barn på högspecialiserade akutsjukhus? (Med undantag för projektet Min Barnmorska på Karolinska Huddinge). Har vi i Sverige ett orimligt högt risktänk kopplat till barnafödande? Varför får magkänslan styra trots vetenskapliga bevis för motsatsen? Flertalet barnmorskor vittnade om den höga arbetsbelastningen som hotar patientsäkerheten. Vi informerade politiker om att förlossningsrädslan ökar och att familjer i hög grad efterfrågar alternativa vårdformer med kontinuitet i vårdkedjan. Vi beskrev den rådande situation där läkare har tolkningsföreträde och därmed makt i frågor som rör barnmorskans kompetensområde.

Nästa steg i detta högaktuella ämne blir ett rundabordsamtal. Vi planerar att bjuda in hälso- och sjukvårdsförvaltningen, sjukhusdirektörer, verksamhetschefer, barnläkare, neonatologer, obstetriker, anestesiologer politiker och BARNMORSKOR för att samtala och tydligt påvisa evidensen och den höga efterfrågan på alternativa vårdformer.