Lokalföreningen Jämtland planterade ett livets träd i Östersund. Foto: Jämtlands Barnmorskeförening
Lokalföreningen Jämtland och planteringen av livets träd i Östersund. Foto: Jämtlands Barnmorskeförening

Lokalföreningsbloggen Jämtland: Ett livets träd för de kvinnor vi möter

Den 8 juni planterade Jämtlands barnmorskeförening ett livets träd på sjukhusområdet i Östersund.

De flesta kvinnor som blir gravida kommer att möta minst en barnmorska under den graviditeten eller efteråt. Som barnmorskor har vi hand om önskade och oönskade graviditeter, planerade eller oplanerade, graviditeter som lyckas och graviditeter som av olika orsaker inte lyckas. Oavsett så finns det oftast en eller flera barnmorskor vid kvinnans sida.

Rättigheten att som kvinna (själv) kunna bestämma över sin egen kropp (reproduktiv autonomi) är inte alltid en självklarhet. Den rättigheten utsätts ofta för prövning i världen och även i i Sverige trots att det är år 2021. Det senaste året har varit stormigt och många gånger ganska ovisst. Vad kommer att ske härnäst i världen med en pågående pandemi?

Barnmorskor, och Svenska Barnmorskeförbundet, har symbolen av ett träd, Livets träd. Ett träd är en stabil punkt att luta sig mot när det blåser, rötterna går djupt och kronan högt, ett träd kan symbolisera trygghet. En trygghet och en klimatinvestering, ett träd för en framtid. Därför planterade Barnmorskeförbundets lokalförening Jämtlands läns barnmorskeförening ett livets träd den 8 juni 2021. Ett träd för att visa vårt stöd för de kvinnor vi möter vars graviditeter inte fullföljs eller givit levande barn, så som aborter, missfall och dödfödda barn.

Ett livets träd för de kvinnor vi möter, en symbol för att barnmorskan finns där, stabil och trygg och beredd att ge stöd till alla kvinnor. Vi finns där för er.

Livets träd på Östersunds sjukhus

Den 8 juni planterade Jämtlands barnmorskeförening livets träd, ett bergskörsbär, på sjukhusområdet i Östersund. Närvarande vid ceremonin var barnmorskan Catherina Bergman.

På bilderna ser ni Roger, Malin och Peo. Han i keps är gift med Malin som miste ett barn för 20 år sedan och fick föda fram ett dött barn. Det kändes för oss i barnmorskeföreningen extra fint att de var med under ceremonin då de var besvikna på vården och det stöd de fick för 20 år sedan. Det de fick göra den gången var att köpa en bok – som kostade 50 kronor – för att bearbeta sorgen.

Anna-Maria Strand, Jämtlands Barnmorskeförening
förtroendevald barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT
Barnmorskeförbundets lokalförening Jämtland
Jämtlands läns barnmorskeförening