Två blivande barnmorskor på Föda utan rädsla kurs i Visby.

Lokalföreningsbloggen Gotland: Föda i trygghet på Visby Lasarett

Många gravida känner rädsla och stress inför födseln. Med projektet Föda i Trygghet arbetar vi  på förlossningen/BB på Visby Lasarett utifrån metoden ”Föda utan rädsla” (FUR) som verkar för att skapa optimala fysiologiska och känslomässiga förutsättningar för den födande kvinnan, stödpersonen och barnet. Att föda i trygghet.

Varför startade vi arbetet med FUR?

Två av oss barnmorskor lärde känna metoden under vår barnmorskeutbildning och blev inspirerade. Det här var något vi kände att vi måste dela med oss av. Det fanns också en efterfrågan hos de födande om en praktisk förlossningsförberedande kurs. Kursplatserna är nu fyllda vid varje kurstillfälle. 2016 utbildades de första FUR-instruktörerna och i samband med det startade vi upp de första kurserna för blivande föräldrar. Hälften av alla gravida på Gotland har sedan dess gått kursen. Kursen är gratis och alla är välkomna. All personal igenom hela vårdkedjan MVC, förlossning och BB har erbjudits utbildning i Föda utan rädsla av metodens grundare Susanna Heli.

Ser vi någon skillnad före och efter att vi införde FUR?

Ja! Partnern vågar ta plats på förlossningsrummet och vår upplevelse är att vi har trygga kvinnor som säger JA till födandet.  Av 100 kvinnor som gått FUR-kursen på Gotland under 2018- 2019 förlöstes 16 procent med kejsarsnitt. Gotland har en kejsarsnittsfrekvens på 20,5 procent 2018-2019. Rikets siffror ligger i snitt på 17,4 procent gällande kejsarsnitt 2018-2019. Hälften av alla gravida med partner på Gotland går FUR-kursen och får vi fler att gå den så kommer kejsarsnittsfrekvensen att minska ytterligare. Mycket viktigt för att minska stress och rädsla vid graviditet och förlossning, vilket i slutändan kommer att minska onödigt lidande för de födande kvinnorna.

Korta fakta om metoden:

Föda utan rädsla (FUR) är en metod som verkar för en trygg förlossning. Kvinnokroppen vet hur den ska föda och kvinnans uppgift är att följa med i födandets rytm. Metoden bygger på kroppens fysiologi.
Det finns ett stressystem kopplat till känslan rädsla som hindrar den naturliga födelseprocessen, ett fysiologiskt NEJ. Det finns också ett lugn och ro system kopplat till känslan trygghet, ett fysiologiskt JA. I trygghet är det möjligt att följa med att tillåta kroppen att föda. Ett kontinuerligt stöd stimulerar tryggheten och är den enskilt viktigaste faktorn för ett positivt medicinskt utfall och en positiv förlossningsupplevelse.

FUR-teamet

Förlossningen/BB/gyn, Visby lasarett
Sophia Hoy
Malin Jäderberg-Berggren
Cajsa Andersson
Erika Norrby
Linn Philip

___________________________________________________________

På grund av pågående pandemi ligger verksamheten på is. I väntans tid så utbildar vi via ett Instagramkonto med korta filmer.

___________________________________________________________