Barnmorskan Linda Nordlund.

Lokalföreningsbloggen Göteborg: Årets barnmorska – en utmärkelse för föredömliga insatser

Årets barnmorska är en nyligen instiftad utmärkelse av Göteborgs Barnmorskesällskap som syftar till att uppmärksamma en barnmorska i Göteborgsområdet. Utmärkelsen tilldelas en barnmorska som genom sitt arbete gjort föredömliga insatser för att främja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa hos befolkningen.

I år tilldelas utmärkelsen barnmorskan Linda Nordlund för hennes initiativ ”Sexuell hälsa och rättigheter för alla”. Projektet syftar till att informera migranter om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Bakgrunden är att Linda i sitt arbete på barnmorskemottagningen i Bergsjön såg ett behov av att öka kunskapen inom SRHR hos personer födda utanför Sverige. När Migrationsverket planerade en utbildningsinsats om SRHR reagerade personalen på att detta inte gjordes av barnmorskor. Påhejad av sina kollegor tog Linda initiativ till att initiera projektet, där barnmorskor ger information om SRHR på SFI-utbildningar i Nordöstra Göteborg. Projektet, som finansieras av Göteborgs Stad, riktar sig både till män och kvinnor. Göteborgs Barnmorskesällskap anser att projektet bidrar till att främja en jämlik hälsa hos hela befolkningen, vilket är i linje med barnmorskans uppdrag. Genom att göra anspråk på ett av barnmorskans kompetensområden i en miljö utanför den där barnmorskan vanligtvis verkar, stärker projektet barnmorskeprofessionen.

Utmärkelsen, som bestod av ett diplom samt böckerna ”Kläda blodig skjorta: Svenskt barnafödande under 150 år” och ”Theories and perspectives for midwifery: A Nordic view”, delades ut den 5 maj i samband med Göteborgs Barnmorskesällskaps firande av internationella barnmorskedagen. Nästa år ser Göteborgs Barnmorskesällskap fram emot att ta emot medlemmarnas nomineringar till 2025-års kandidat för utmärkelsen Årets barnmorska.

Göteborgs Barnmorskesällskap
Genom ordförande Eva-Maria Wassberg

___________________________________________________________

Larsson, M. (2022). Kläda blodig skjorta: Svenskt barnafödande under 150 år. Stockholm: Natur & Kultur.

Lundgren, I. (Ed.). (2022). Theories and perspectives for midwifery: A Nordic view. Lund: Studentlitteratur.

___________________________________________________________