Barnmorskan Maria Sjölin fackligt förtroendevald SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet.

Lokalföreningsbloggen Älvsborg: Att vara fackligt förtroendevald kräver tid och tålamod

Barnmorskan Maria Sjölin arbetar på Förlossning & BB på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon är är fackligt förtroendevald sedan Svenska Barnmorskeförbundet blev en del av SRAT 2019.

Som barnmorska vill jag göra skillnad  i kvinnors liv och få den födande att känna sig stärkt av sin förlossning, oavsett hur hon föder.

Jag blev fackligt förtroendevald när Svenska Barnmorskeförbundet blev en egen facklig organisation för att jag ville vara med och förändra. Och jag vill än i dag vara med och utveckla kvinnosjukvårdens arbetsvillkor. Mitt fokus nu är en långsiktigt hållbar arbetsmiljö där man som barnmorska får möjlighet att utvecklas i professionen och samtidigt orkar ha ett kombinerat arbets- och familjeliv.

Viktiga fackliga frågor

En av de mest angelägna frågorna det senaste året har varit den långsiktiga kompetensförsörjningen. Vi är ett sjukhus i Västra Götalandsregionen och många av våra barnmorskor har, likt övriga Sverige, slutat inom förlossnings- och slutenvården. En av våra viktigaste frågor har varit regionens lönebildning. Lönerevisionen är inte klar ännu, men det är glädjande att se att barnmorskans lönesituation blivit en politisk fråga – med höjda löner inom slutenvården som följd.

Svårt att rekrytera

Högskolan i Borås är en av Sveriges få distansutbildningar och det gör att vi på kliniken utbildar många otroligt duktiga barnmorskor. Samtidigt har vi mycket svårt att rekrytera eftersom de flesta barnmorskorna inte kommer från vårt geografiska närområde. För oss som arbetar kliniskt har detta blivit en angelägen fråga eftersom ju färre som är kvar, desto mer ansvar får var och en ta. Hur länge ska vi som stannar kvar i organisationen fortsätta handleda, driva utveckling och samtidigt utföra vårt kliniska arbete? Den frågan är aktuell varje timme under årets alla dagar.

Vi har en fantastisk arbetsplats och jag är så stolt över alla mina kollegor. Men vi är, och har alldeles för länge, varit för lojala – både mot varandra, mot vår arbetsgivare och mot våra patienter. Det löser visserligen kortsiktiga bemanningsproblem, men skapar långsiktiga konsekvenser genom att förlossningskrisen inte märks tillräckligt tydligt.

Samarbete och tvärfacklig arbetsgrupp för Grön Arbetsmiljö

Jag företräder Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT på lokal nivå vilket innebär att jag deltar i lokal samverkan på kliniknivå. Där har vi successivt utvecklat vårt samarbete de senaste åren. Vi har bland annat initierat och skapat en tvärfacklig arbetsgrupp som har utvecklat det vi kallar Grön Arbetsmiljö. Grön Arbetsmiljö är ett ledningssystem och systematisk metod för klinikens arbetsmiljöarbete. Vi fortsätter nu att implementera metoden och vill hitta fler sätt att naturligt skapa lärande- och reflektionstillfällen kring sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Men det tar tid att förändra och det kräver uthållighet. Jag brukar säga till mina studenter att de viktigaste redskapen som barnmorska är att ha tid och tålamod. Att vara förtroendevald kräver exakt detsamma!

Namn: Maria Sjölin
Ålder: 37 år
Barnmorskeexamen: 2013
Arbetsplats: Förlossning & BB VO, VO Kvinna, Södra Älvsborgs sjukhus
Fackligt förtroendevald sedan Svenska Barnmorskeförbundet blev en del av SRAT 2019
Kontakt: maria.sjolin@vgregion.se

Svenska Barnmorskeförbundet lokalförening Älvsborg

___________________________________________________________

Texten är tidigare publicerad i Jordemodern nr 8 dec 2022.