Svenska Barnmorskeförbundets vice ordföranden Louise Lundborg och Erica Solheim deltog på möte med European Midwives Association i Bryssel i september 2022.

Likheter och skillnader när Europas barnmorskor möts

Runt 70 barnmorskor samlades i Bryssel för att delta i General Meeting for European Midwives Association (EMA) en helg i september 2022. Vice ordföranden Erica Solheim och Louise Lundborg fanns på plats för att representera Svenska Barnmorskeförbundet.

Vi befinner oss i ett Europa i krig. Barnmorskeorganisationen i Ukraina har ansökt om medlemskap  till EMA, men närvarar inte på årets möte. EMA:s ordförande Agnes Simon har inte heller haft någon kontakt med dem sedan juni. Barnmorskor som representerar organisationer vars länder gränsar till Ukraina berättar om hur hjälparbete pågår och om de utmaningar som finns. En sådan utmaning är språket. Kvinnor på flykt berättar inte om sina upplevelser och har även svårt att veta vilken vård de erbjuds. Graviditets- och postnatalvård blir bland annat av den anledningen bristfällig.

Under mötet i Bryssel togs beslutet att upprätta en budgetpost för EMA:s styrelse att använda till specifika projekt, som att ge ekonomiskt stöd till Ukraina kring att skapa vård kring födande.

Eftersom vi var i Belgien fick vi också lyssna på olika föredrag från yrkesverksamma barnmorskor i landet. Belgien är ett land med stor andel immigranter som lett till utmaningar som kan bidra till nya tankar och idéer. Barnmorskan Hanan Ben Abdeslam visade upp en ”mamma-väska” med tillbehör för att minska språkbarriärer och ge ökad kunskap kring graviditet och födsel för immigranter. Väskan innehåller bland annat dockor som illustrerar barnet i magen i olika veckor, en stressboll, ett textil-bröst – som vi i Sverige känner igen och brukar använda för att instruera amning – och bildmaterial som stöd i kommunikationen.

Barnmorskor i Belgien är i likhet med kollegor i övriga Europa begränsade att utöva sin profession fullt ut inom ramen för en evidensbaserad vård. En föredragshållare inleder skämtsamt med att berätta att Belgien är känt för öl, choklad och barnmorskor som inte förlöser bäbisar. Många lämnar slutenvården och jobbar som Independent Midwife. Ett sätt att utöva sin barnmorskeprofession självständigt, att behålla sin autonomi.

Barnmorskor i Europa tampas med hög arbetsbelastning och utbrändhet. Barnmorskor blir utbytta och ersätts med andra yrkesgrupper. Barnmorskor har låg lön, jämfört med utbildningsnivå och andra motsvarande yrken. Vi ser många likheter med Sverige – men även skillnader.

Barnmorskor i våra nordiska länder har ändå en bred kompetens och vi kan i hög grad utöva vårt yrke. Vi finns nära de kvinnor och födande vi bistår och vi har ansvar för normal graviditet och födsel (och amning och postnatalperiod). Vi har ett samarbete med obstetriker och neonatologer både i teamet på arbetsplatsen och genom våra nationella samarbeten och organisationer.

Detta är något vi tar med oss från mötet i Bryssel. Men även den härliga känslan att samlas med barnmorskor som man delar så mycket med fast vi inte tidigare setts. Och om ni undrar om vi skrattade och hade kul, svarar vi: Absolut!

Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
erica.solheim@barnmorskeforbundet.se

Louise Lundborg, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
louise.lundborg@barnmorskeforbundet.se

___________________________________________________________

Mer om mamma-väskan: Culture Sensitive Pregnancy Suitcase 

Läs mer om European Midwives Association www.europeanmidwives.com

___________________________________________________________