Barnmorskan Mia Barimani Svenska Barnmorskeförbundet

Var extra lyhörd

Barnmorskan Mia Barimani styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Vetenskapliga rådet.

Kvinnor och barn är extra utsatta för våld under Covid-19 pandemin. Just nu förekommer mycket larmrapporter om våld i nära relation i massmedia. I Sverige har det uppmärksammats av jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. Erfarenheter från socialtjänsten, kvinnojourerna och polisen visar att mäns våld mot kvinnor ökar under semestrar och långledighet.
Nyligen uppmanade FN:s generalsekreterare António Guterres styrande i alla länder att se över skyddet mot våld i nära relationer som en viktig del av världens samlade åtgärder för att lindra effekterna av Covid-19-pandemin. Internationella rapporter liksom svensk statistik indikerar kraftiga ökningar när det gäller mäns våld mot kvinnor under de senaste månaderna. Att tvingas tillbringa mer tid i hemmet kan för våldsutsatta personer innebära ett ökat hot i form av såväl psykiskt som fysiskt våld. Det kan också upplevas som svårare att komma i kontakt med hälso- och sjukvården då vårdens tillgänglighet förändrats, och mycket patientkontakt sker via telefon eller digitalt istället för fysiska möten.
Vi barnmorskor är den yrkeskategori som arbetar nära och träffar kvinnan genom hela hennes livscykel, Svenska Barnmorskeförbundet vill därför uppmana alla barnmorskor att vara extra lyhörda för kvinnor som kan ha drabbats av våld i nära relation.  Det är viktigt att vi under graviditet fortsätter att ställa frågor om våldsutsatthet men också att vi är extra uppmärksamma på kvinnor som mår psykiskt dåligt.