Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 80 år.
Vice ordförande och ordförande i KSAN.
KSAN Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.

KSAN:s historia är ett stycke viktig kvinnohistoria

Kvinnoorganisationerna samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor (KSAN) har funnits i 80 år. KSANs fokus och målgrupp är kvinnor och flickor i alla åldrar.

Den 12 oktober samlades KSAN och dess medlemsorganisationer, där vi i Svenska Barnmorskeförbundet ingår. Vi började dagen med en workshop för att påbörja arbeta med vad KSAN ska jobba med under nästa verksamhetsår och i framtiden.

Efter det var det dags för KSANs 80-årsjubileum med mingel och tilltugg.
Det firades och de fantastiska insatser som KSAN gjort hyllades genom att samla många av de som engagerat sig genom åren till en trevlig stund.

KSANs vice ordförande, barnmorskan Marianne Johansson berättade om KSANs historia. Ordförande Susanne Hedman Jensen berättade om hur KSAN startade, vad KSAN arbetar med nu och hur vi blickar framåt. Det var inbjudna debattörer och talare bland annat Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhetsminister (L) som gav sin syn på KSANs viktiga arbete och dess framtid. Panelsamtal med debatt fortgick med inbjudna talare såsom Karin Rågsjö (V) och Lars Ohly.

Dagen avslutades med tårta och kaffe.

KSAN är en pigg 80-åring med visioner för framtiden.

__________________________________________________________

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. KSANs målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Svenska Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i KSAN.