Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet.

Konsultuppdrag för WHO ska stärka barnmorskeprofessionen

Barnmorskan Malin Bogren har fått ett konsultuppdrag för Världshälsoorganisationen WHO.

Hallå där Malin Bogren, vad innebär uppdraget?

Det är ett konsultuppdrag på WHOs regionkontor för Sydost Asien vilket innefattar 11 länder i regionen. Jag ska bidra till att stärka barnmorskeprofessionen med fokus på utbildning och lärarkompetens. I arbetet ingår att beskriva hur läget är i regionen idag, och vad som behöver förbättras inom utbildningssektorn.

Specifikt innebär uppdraget att utveckla en utbildnings- och kursplan som kan användas i hela regionen för att utbilda barnmorskelärare. Uppdraget innebär även att utveckla ett regionalt frågeformulär där barnmorskor och barnmorskselärare kan skatta sin kunskapsnivå. Utifrån resultaten kan WHO:s medlemsländer i Sydost Asien ta fram riktlinjer och göra nödvändiga insatser.

Under hösten 2020 arbetar Malin Bogren deltid på distans från Sverige.

___________________________________________________________

Malin Bogren är styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i internationella rådet. Hon har en tjänst som forskare vid Göteborgs universitet och undervisar på barnmorskeprogrammet.
___________________________________________________________

Malin Bogren är doktor i vårdvetenskap och disputerade år 2016 med avhandlingen ”Buildning a midwifery profession in South Asia”. Hennes forskningsområde är sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa och rättigheter i en låginkomst miljö, med fokus på att stärka kompetens hos barnmorskor och barnmorskelärare. För närvarande har hon pågående projekt i Indien och Demokratiska Republiken Kongo genom Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Malin Bogren har tidigare arbetat för FN:s befolkningsfond (UNFPA) i Afghanistan, Bangladesh och Nepal. Hon har även arbetat för det internationella barnmorskeförbundet (International Confederation of Midwives) i Holland.
Som kliniskt verksam barnmorska har Malin Bogren arbetat inom förlossningsvården och mödrahälsovården.

___________________________________________________________