Konsensus om vård vid sen abort

Efter önskemål från Socialstyrelsen har professionsföreningarna tagit fram ett konsensusdokument kring sen abort som tillställts Socialstyrelsen (20180529).

Dokumentet har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi, och har godkänts av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen. Arbetsgruppen har även tagit fram en omvårdnadsriktlinje och patientinformation.