Regnsbågsbaggen till Gotlands Ungdomsmottagning.

Komma ut på säker arena

När Barnmorskeförbundet besöker lokalföreningen på Gotland får vi den stora äran att höra två barnmorskor från öns ungdomsmottagning. De presenterar ett omfattande arbete som gav dem priset Regnbågsbaggen. Ett pris som varje år delas ut av Gotland Pride.

Barnmorskorna Matilda Östman och Ida Ekman berättar hur personalgruppen uppmärksammat att många nyanlända sökte till ungdomsmottagningen med hbtq-frågor. Att anledningen till att personerna flytt till Sverige många gånger berodde på att de var hbtq-personer och att detta i sig kunde innebära en risk för dem på deras boenden här i Sverige. Det här fick personalen på ungdomsmottagningen att tänka att det kanske behövdes en särskild mötesplats för nyanlända hbtq-personer. De bestämde sig för att skapa en sådan och har kallat mötesplatsen ”komma ut på säker arena”. Ungdomsmottagningen arbetar även sedan tidigare med en bred föreläsningsinsats runt hbtq-frågor på öns skolor.

– Priset är ett resultat av ett mångårigt arbete. Vi har under lång tid tagit upp hbtq-frågor när vi föreläst om andra saker som psykisk hälsa och maskulinitetsnormer, och även vid studiebesök på ungdomsmottagningen, säger Ida Ekman.

Vad betyder priset för ert arbete framåt?

– Priset betyder jättemycket. Vi har blivit ännu mer peppade att fortsätta med arbetet, att leva upp till priset. När vi diskuterade vad vi skulle föreläsa om i vår så bestämde vi oss för att sikta in oss på att nå ut med hbtq-föreläsningar till öns alla skolor.

___________________________________________________________

Motivering:

”I år vill vi ge Regnbågsbaggen till en verksamhet som länge har jobbat för HBTQ-personer, fast i det tysta, bakom kulisserna, men som hela tiden finns där för de ungdomar som behöver råd, stöd och värdefull kunskap.

Vi vill ge Regnbågsbaggen till Gotlands Ungdomsmottagning för att de tog initiativ till en mötesplats för nyanlända HBTQ-personer som sedan etablerades tillsammans med Fenix. För att de har en otroligt inkluderande hemsida och inkluderande besökarenkäter där en kan fylla i både fler kön än två och queera sexuella praktiker. För att de konstant utbildar i bland annat HBTQ-frågor runt om på hela ön. Och för att de har bidragit med arrangemang på Gotland Pride flera år i rad.”
___________________________________________________________