Barnmorskan Charlotte Elvander.
Robsonmötet 2023 i Göteborg.
Robsonmötet 2023 i Göteborg.
Robsonmötet 2023 i Göteborg.
Robsonmötet 2023 i Göteborg.

Klinik och statistik: Robsonmötet 2023

Välkommen till min blogg om statistik och klinik. Jag heter Lotta Elvander och är en barnmorska med ett stort intresse för siffror, utveckling och forskning.

Robsonmötet 2023

Robsonmötet är ett årligt möte i Göteborg då barnmorskor och läkare samlas för att diskutera och lära sig mer om kejsarsnitt i Sverige.

Vid den inledande Mentiundersökningen svarade 78 av 80 deltagare att kejsarsnittsfrekvensen på 19 procent totalt i Sverige inte är motiverad utan att den är för hög. Frekvensen har stigit från 17 procent till 19 procent sedan 2018 vilket innebär cirka 2000 extra kejsarsnitt om året.

Att föda med kejsarsnitt är det bästa alternativet i vissa situationer men ett omotiverat kejsarsnitt innebär negativa sidoeffekter för mor och barn och sämre förutsättningar i nästkommande graviditet. Därför ska vi arbeta för att optimera användningen så att kejsarsnitt används när det verkligen behövs. Inte för ofta och inte för sällan.

Varför ökar andelen kejsarsnitt?

Deltagarna på Robsonmötet identifierade flertalet potentiella faktorer varav några vägde tyngre. Exempelvis fler induktioner, försämrat teamarbete, brist på resurser samt att förväntningar från gravida inte motsvarar verkligheten.

Förbättringsförslag var att arbeta mer med gemensamma målsättningar, inducera färre, ge bättre information till gravida och att lägga mer fokus på förstföderskan för att hon ska få en så bra första förlossning som möjligt.

Det finns goda exempel på att det går att minska andelen akuta kejsarsnitt bland förstföderskor på ett säkert sätt. Linköping som arbetat systematiskt med detta hade år 2022 11 procent akuta kejsarsnitt jämfört med rikets 16 procent. I Norge genomförde man en större randomiserad studie (LAPS-studien) med fokus på förlossningsprogress och oavsett vilket partogram som användes så minskade andelen akuta kejsarsnitt när man la fokus på korrekt handläggning under förlossningen.

Ute i världen fortsätter andelen kejsarsnitt öka och ligger nu på cirka 22 procent. WHO tror att andelen kommer ligga runt 29 procent år 2030. Detta trots rekommendationen om 10-15 procent. I Sverige och de nordiska länderna har vi en förhållandevis låg andel kejsarsnitt jämfört med övriga höginkomstländer. Men även vi behöver arbeta hårt för att optimera användandet.

___________________________________________________________

Robson-ARG möte 2023
Se gärna deltagarnas svar på Mentifrågorna i bilderna ovan och en sammanställning av 2022 års kejsarsnittssiffror i Sverige.

___________________________________________________________