Barnmorskan Pernilla Ny

Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa

Vill du lära dig mer och få fördjupad kunskap om klimakteriet med fokus på kvinnors hälsa? Nu kommer en kurs att söka.

Medicinska fakulteten vid Lund universitet anordnar kursen Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa våren 2022. Kursansvarig är barnmorskan Pernilla Ny, kursexaminator är barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar.

Hallå där Pernilla Ny: Hur är kursupplägget?

Det är en distanskurs som är internetbaserad utan obligatoriska träffar, så du kan befinna dig varsomhelst och ändå delta! Det kommer att bli en fördjupning i ämnen kring fysiologiska förändringar i samband med klimakteriet och menopaus och hur kvinnor upplever denna tid i livet. Vi fokuserar på såväl globala likheter som skillnader, samt utgår från ett hållbarhetsperspektiv för att stödja och verka för kvinnors normala åldrande.

Kursen ger kunskap om olika behandlingsstrategier som utgår från kvinnans upplevda behov. Vi kommer också att reflektera kring den livslånga sexualiteten.

Vem kan söka kursen?

Alla intresserade med behörighet. Kursen är 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.

När och var kan man söka kursen?

Ansökningstid är den 15 september – 15 oktober 2021.
Sök kursen via Lunds universitets hemsida.

_________________________________________________________

Mer information kursansvarig pernilla.ny@med.lu.se

___________________________________________________________