Barnmorskeexamen Högskolan i Skövde januari 2021.
Barnmorskeexamen Högskolan Dalarna 2021.
Barnmorskeexamen Linköpings universitet januari 2021.
Barnmorskeexamen Göteborgs universitet januari 2021.
Svensk Barnmorskeexamen Karolinska Institutet januari 2021.
Barnmorskeexamen Linköpings universitet januari 2021.
Barnmorskeexamen Linköpings universitet januari 2021.
Barnmorskeexamen Linköpings universitet januari 2021.
Barnmorskeexamen Linnéuniversitetet januari 2021.
Barnmorskeexamen Sophiahemmet högskola januari 2021.
Karolinska Institutet Barnmorskeexamen januari 2021. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Kära barnmorskor! Kollegor!

Välkomna till världens bästa yrke.

Ni har arbetat riktigt hårt under utbildningen och byggt upp en kompetens som är unik i världen. En svensk barnmorska har en bredd och ett kunnande om graviditet och barnafödande men också om allt som rör den reproduktiva och sexuella livscykeln. Trots en pandemi med ofattbara konsekvenser har ni fullföljt er utbildning. En stor eloge till er!

Jag vet att ni kommer ta oss vidare som kår och utveckla barnmorskeyrket. Det finns en evig tidlöshet i det vi barnmorskor kan och gör men det finns samtidigt en ständig drivkraft i att vara nyfiken och en vilja att komma framåt.

Kärlek, sex, barnafödande, sorg, när hormonerna försvinner för den äldre kvinnan och när en graviditet inte är önskad. Utmaningarna kommer vara många för er men det är utmaningar som gör att ni alltid kommer att lära er nya saker.

Som barnmorskor kommer ni uppleva kollegialitet och tryggheten i att ha kamrater omkring er. Kamrater som vet hur det är och som kommer stödja er när det behövs. Vi finns där för er när ni nu ska ta era första steg som barnmorskor!

I vårt yrke kan det ibland vara svårt att hålla fast vid det ni lärt er när ni blir utsatta för olika typer av påverkan. Det kan vara svårt att fortsätta att stå upp för en rättvis, evidensbaserad och kvinnocentrerad vård. Jag uppmanar er att aldrig, aldrig glömma vad ni har lärt er och att alltid ha era kvinnor, ungdomar och familjers bästa för ögonen. Samtidigt som ni aldrig ska acceptera villkor som gör att arbetet förtär er. Kräv att bli behandlade som de dyrbara barnmorskor ni är. Jag tror på er!
Ni är framtiden!