Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet.

Internationellt samarbete

Svenska Barnmorskeförbundet har beviljats projektmedel från Union to Union för att stärka barnmorskeförbundet i Ghana.

Svenska Barnmorskeförbundet har beviljats projektmedel från Union to Union för att stärka barnmorskeförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera effektivt som ett professions- och fackförbund. Som ett första led genomförs en organisationsbedömning enligt International Confederations of Midwives Member Association Capacity Tool (MACAT) vars resultat kommer att ligga till grund för kapacitetsstärkande insatser.

Projektets namn och tidsperiod: A collaboration between the Swedish Association of Midwives and the Ghana Registered Midwives’ Association.
Projektet kommer att genomföras under perioden 2020-2022.

___________________________________________________________

För mer information:
Kontakta projektansvarig Malin Bogren, Internationella rådet, Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________