Kerstin Erlandsson, Josephine Murekezi (ordförande Rwandas barnmorskeförbund) och Malin Bogren.

Internationellt fokus och engagemang: Stå upp för vår profession

Här bloggar barnmorskor som är ledamöter i Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd.

Vår uppgift: Att stå upp för vår profession i en medicinsk influerad tid

I dagens globala samhälle ser vi, Malin Bogren och Kerstin Erlandsson, med oro en utveckling mot ökad medikalisering och påverkan från den medicinska sfären, både i Sverige och internationellt. Som ledamöter i Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd är det vår uppgift att uppmärksamma och adressera denna trend, som hotar att underminera barnmorskeprofessionens filosofi och praxis om vi som profession inte agerar.

Vi ser att i dagens samhällen, både i Sverige och globalt, används medicinska interventioner där de egentligen inte behövs under graviditet och förlossning. Barnmorskans arbete sträcker sig långt bortom enbart att assistera vid förlossningar. Det omfattar en bredare förståelse för kvinnors reproduktiva hälsa och inkluderar förebyggande vård, hälsofrämjande åtgärder och att vara en stödjande resurs för kvinnor och deras familjer genom hela reproduktionscykeln. Att barnmorskor har en unik roll för en positiv vårderfarenhet, det vet vi, men den behöver uppmärksammas och utvecklas. I jämförelse med den medicinska vården, där fokus ofta ligger på att reaktivt hantera risker och komplikationer, har barnmorskor en unik förmåga att förebygga, identifiera och hantera hälsa och ohälsa. Det handlar om att proaktivt arbeta för att främja välmående och hälsa. Genom att erbjuda stöd och vägledning inom allt från preventivmedelsrådgivning och vård vid missfall och aborter, till vård i samband med graviditet och förlossning spelar barnmorskor en nyckelroll i att stödja hälsa och välbefinnande.

I vår roll som forskare och utbildare för lärare inom barnmorskeutbildning ser vi behovet av att tydligt markera barnmorskans unika professionella identitet och roll.
I länder som Rwanda, där vi för närvarande arbetar med utbildnings- och kursplaneutveckling, har vi sett behovet av att särskilja barnmorskans profession från andra hälsoprofessioner och betona vår filosofi kring naturliga och normala förlossningar.

För att säkerställa att barnmorskor kan fortsätta att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, både i Sverige och internationellt, är det viktigt att vi gemensamt försvarar vår professions roll och håller fast vid vår övertygelse om vårt uppdrag. Detta innebär att aktivt kommunicera med andra hälsoprofessioner och deras företrädare för att markera vår unika kompetens och värde.

Vi uppmanar alla barnmorskor att ansluta sig till Svenska Barnmorskeförbundet, som utgör en viktig kanal för kommunikation om vår profession, roll och ansvar. Genom att stå enade och göra vår röst hörd kan vi bevara och utveckla barnmorskerollen för framtiden, så att vi fortsatt kan vara en ovärderlig resurs för hälsan hos kvinnor och deras familjer över hela världen.

Malin Bogren, ordförande i Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet,
barnmorska, docent vid Göteborgs Universitet 

Kerstin Erlandsson, ledamot i Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet barnmorska, professor vid Högskolan Dalarna