Barnmorskan Mia Barimani, docent.
Barnmorskan Berit Höglund

Högsta prioritet för framtidens barnmorskeutbildning

Det blev två intensiva arbetsdagar för Barnmorskeförbundets utbildningsråd när den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska och frågan om en direktutbildning skulle lyftas.

I början av oktober 2017 samlades Barnmorskeförbundets utbildningsråd på kansliet i Stockholm. Representanter från Sveriges samtliga 13 lärosäten för barnmorskor fanns på plats för att arbeta med frågan om att göra om barnmorskeutbildningen till en direktutbildning.

Ny kompetensbeskrivning

Dessutom började utbildningrådet sitt arbete med att bearbeta kompetensbeskrivningen, som bland annat ska ligga till grund för barnmorskeutbildningen. Bakgrunden till översynen av kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska är att Socialstyrelsen, som tidigare ansvarat för detta, 2015 släppte uppdraget till respektive profession och professionsorganisation. Den senaste översynen gjordes 2006. Nu ligger alltså ansvaret för kompetensbeskrivningen på Svenska Barnmorskeförbundet.

– Den viktigaste frågan nu är att kompetensbeskrivningen ska hålla om det blir en direktutbildning till barnmorska. Den förra bygger på att utbildningen är en påbyggnadsutbildning, säger Mia Barimani, som är sammankallande i utbildningsrådet, och fortsätter:
– Nu tar vi fram en kompetensbeskrivning med mer helhetssyn, mer föräldrastöd och mer gynekologisk hälsa och vård.

Utbildning som behöver förändras

Också frågan om en direktutbildning till barnmorska är av högsta prioritet. Utbildningen behöver förändras både vad gället mer och fördjupat innehåll och även för att de kliniska studierna ska fungera bättre för kliniker och studenter, menar utbildningsrådet.

– Utbildningen behöver förändras, punkt slut. Det funkar inte såhär längre, något radikalt måste göras och enda sättet tror jag är att det blir en direktutbildning till barnmorska, säger Mia Barimani.

Flera lärosäten har i skrivelser till regeringen föreslagit förändringar av barnmorskeexamen bland annat med förslaget att göra barnmorskeutbildningen till en direktutbildning. Och för närvarande utreder Utbildningsdepartementet hur specialistutbildningar av sjuksköterskor ska se ut. Utredningens uppdrag är att analysera och bedöma om det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen, och om behov finns lämna förslag på en sådan examen.  Under utbildningsrådets dag två kom därför utredaren Kent Nauclér för att diskutera den pågående utredningen, som inte alls beaktar frågan om en direktutbildning till barnmorska.

– Jag tror att alla var lite besvikna över att utredningen ser ut som den gör och att det inte finns något alls skrivet om att ta hänsyn till förslaget om en direktutbildning. Det kändes som att man redan hade bestämt sig från Utbildningsdepartementets sida säger Mia Barimani.

Trots bristande gehör för direktutbildning till barnmorska går arbetet vidare.
– Det är svårt att få en uppfattning om de kommer att beakta att vi vill ha en direktutbildning och en del kände sig nog lite uppgivna efter mötet. Men vi ska absolut fortsätta kämpa, ligga på och pusha för detta.