Barnmorskan Britta Wernolf

Hem i rätt tid

BB Stockholm bedriver förlossnings-, antental och BB-vård och arbetar enligt konceptet hem i rätt tid.

Hallå där Britta Wernolf, barnmorska och vårdchef på  BB Stockholm:
”Hem i rätt tid” vad är det?

Hem i rätt tid är egentligen precis vad det är, nämligen hem i rätt tid.
Vi upplever att vi genom åren har haft standardiserade vårdtider och att vi pratar om ”tidig hemgång” eller ”förlängd vårdtid” som mått, men de säger ju ingenting.
För vem är det tidigt? I förhållande till vad? Vad är förlängt? Vi tror att begreppet Hem i rätt tid ger en positiv signal att man går hem när tiden är rätt för det, det vill säga när man inte har behov av sjukhusvård. Vi har en tes att friska kvinnor och friska nyfödda barn inte behöver sjukhusvård i den utsträckning vi tidigare trott. Att lämna sjukhuset innebär inte heller att man lämnas ensam – det ska finnas en bra uppföljning och man ska veta var man får stöd och råd och vård vid behov.

Hur är upplägget?

Vi har ett antal kriterier kring både mor och barn som vi gärna ser ska vara uppfyllda innan det är dags att gå hem. Vi pratar om det redan under informationskvällar, på mödrahälsovården och när man kommer in för att föda barn hos oss. Vi rekommenderar familjerna att man går hem tidigast 6 timmar efter barnets födsel.

Ibland tar det längre tid innan kriterierna är uppfyllda, ibland flera dagar och då är det hem i rätt tid för just den kvinnan. Det är viktigt att det inte är någon värdering i vårdtiden utan den ska vara helt individualiserad och baserad på kvinnan och barnets behov. Idén är att vi ska ha rätt resurser till varje kvinna.

Dagen efter att kvinnan gått hem är hon erbjuden en telefonuppföljning. Under telefonsamtalet stämmer vi av med kvinnan att hon och barnet fortfarande uppfyller kriterierna, vi erbjuder sedan eventuellt ett andra telefonsamtal vid behov. Alla kvinnor kommer sedan på ett eftervårdsbesök.

Vad har ni sett för resultat?

Våra farhågor innan vi startade detta var att kvinnorna skulle känna att vi ”körde hem” dem, men så är inte fallet. Den andra farhågan var att vi i personalen upplevde att vi inte skulle ” våga” att rekommendera hemgång, något vi arbetar mycket med.
Vi följer upp våra data och vi genomför enkäter 2 gånger per år och det vi ser är att de födande kvinnorna är mycket nöjda med modellen och att så många som 97 procent av kvinnorna anser att vi bedriver en individuell vård. Vi kvalitetssäkrar också genom att följa upp data kring tillmatningar, viktnedgångar, återinläggningar – vi kan hittills bara se positiva konsekvenser av detta arbetssätt.

Är ”Hem i rätt tid” ett projekt?

Nej detta är inget projekt utan ett arbetssätt. Det handlar framförallt om att frigöra resurser till de kvinnor och barn som bäst behöver sjukhusvård. Friska kvinnor och barn får en möjlighet att vara hemma i sin egen hemmiljö med en trygg uppföljning vilket vi tror gagnar både anknytning och amning.

___________________________________________________________

Namn Britta Wernolf
Vårdchef på BB Stockholm
Blev leg. barnmorska år 2000

BB Stockholm bedriver förlossnings-, antental- och BB-vård samt har en specialist-MVC. BB Stockholm har också öppenvård i form av tre MHV samt en BVC och en ungdomsmottagning. Antal födslar: cirka 4000/år. Antal anställda barnmorskor cirka 65.
___________________________________________________________