Barnmorskan Mia Ahlberg

Hallå där Mia Ahlberg!

Barnmorskan och forskaren Mia Ahlberg har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vad ska du göra?

Jag har fått pengar för att undersöka och förbereda en randomiserad kontrollerad multinationell studie. Tanken är att vi ska lotta gravida kvinnor med social utsatthet till antingen kontinuerlig vård kedja (Caseload midwifery Min Barnmorska) eller sedvanlig vård. Huvudutfallet är risk för förtidig födsel. Vi kommer att titta på en mängd andra medicinska utfall men även kvinnors upplevelse av vård. Och göra hälsoekonomiska analyser.

Var?

Det är tre länder som deltar, Sverige, England och Australien. I Sverige är det Karolinska Universitetssjukhuset som är huvudman.

När startar det?

Vi förbereder nästa år, söker pengar 2021 och om vi får pengar kan vi starta studien 2022.

Blir det några nya doktorander?

Om vi får pengar så kommer vi behöva doktorander, post docs och andra som kan jobba med projektet.

Vad håller du mer på med för forskning?

Jag har ett forskningsprojekt som handlar om normal progress under förlossning. I det projektet är det barnmorskan Louise Lundborg som är doktorand och barnmorskan Katarina Åberg är post doc. I projektet ingår också Anna Sandström obstetriker och Olof Stephansson obstetriker.