Presentation av Min Barnmorska med barnmorskan Mia Ahlberg på konferens Reproduktiv hälsa i Stockholm 2021.
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Hallå där Min barnmorska Mia Ahlberg

Barnmorskan Mia Ahlberg: Nu tycker jag inte att vi behöver diskutera så mycket mer egentligen. Finns det barnmorskor som vill arbeta på detta vis så finns det all anledning att skapa förutsättningarna för att de ska få arbeta så.

Min barnmorska är en vårdmodell som bygger på barnmorskekontinuitet under hela vårdkedjan graviditet och barnafödande, så kallad caseload midwifery. Min barnmorska som har drivits i projektform vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har utvärderats och resultaten har presenterats för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och politiker i regionen.

Nu under brinnande förlossnings- och barnmorskekris, har Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Stockholm gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda hur projektet Min barnmorska kan införas på fler förlossningskliniker i länet för en prioriterad grupp gravida. Min barnmorska ska framöver ingå i vårdvalet.

Hallå där Mia Ahlberg, barnmorska PhD och projektansvarig: Vilket var det mest förvånande resultatet i er utvärdering av projektet Min barnmorska?

Det var att det hade en så stark effekt på att minska risken för att föda barn före vecka 37+1. Risken minskade med hela 57 procent om kvinnan vårdades i en sammanhållen vårdkedja. Visserligen har tidigare studier visat att det minskar risken för förtidig födsel, men att den skulle vara så pass stor även här i Sverige blev jag förvånad över.

Övrigt du vill lyfta fram?

Att detta sätt att vårda gravida kvinnor verkligen är ett viktigt komplement till den vanliga vården i Sverige. Vi har visat att det går att implementera i Sverige, att det ger positiva utfall för mamma och barn och barnmorskorna uppskattar att arbeta med kontinuitet.
Nu tycker jag inte att vi behöver diskutera så mycket mer egentligen. Finns det barnmorskor som vill arbeta på detta vis så finns det all anledning att skapa förutsättningarna för att de ska få arbeta så.

Vilka patientgrupper tycker du är särskilt lämpade och prioriterade för Min barnmorska?

Om du frågar mig så borde alla som vill få tillgång till detta men jag förstår att det är lite väl optimistiskt i nuläget. Så jag tycker att vi kan börja med kvinnor som på olika sätt är sårbara och behöver något som vi inom standardvård har svårt att erbjuda.
Vi har riktat oss mot förlossningsrädda men jag tycker att vi ska rikta denna vårdform mot exempelvis kvinnor med social och eller psykisk skörhet. Kvinnor som är somatiskt sjuka. Kvinnor som inte kan det svenska språket eller lever ensamma. För att ge några exempel.

Men en kan tänka bredare och utifrån evidens, till exempel har en nyligen publicerad studie från London visat att kvinnor som röker före graviditeten slutar i betydligt högre utsträckning om de vårdas i en sammanhållen vårdkedja med barnmorskor.  Det är något i modellen som motiverar kvinnor till livsstilsförändringar.

Vad ska förlossningskliniker tänka på om de vill starta vårdformen Min barnmorska?

De måste först och främst bestämma sig och förankra beslutet i organisationen.
Sedan måste de se till att det finns resurser att starta upp och personer på plats som vill genomföra detta. Det är inte jättesvårt men det krävs vilja och personer som driver det. Precis som inom alla omorganisationer. Det finns mycket att läsa idag om hur en ska göra och det finns många som en kan fråga hur det ska göras. Kontakta kollegor runt om i världen som kan detta och fråga. Det gjorde vi och det hjälpte oss mycket.

Ibland framhålls att antal förlossningar per barnmorska blir för få för att upprätthålla kompetensen. Hur har ni resonerat kring det?

Det där med att upprätthålla kompetens är en viktig och pågående diskussion. Både gällande mödravård och födevård. Att arbeta i hela vårdkedjan – graviditet och barnafödande – kräver mer av dig som barnmorska och du måste få mer tid för utbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt att lyssna på barnmorskorna som arbetar så här och höra vad de behöver. De vet det bäst själva faktiskt. Sen ska arbetsgivaren se till att de får den utbildning de behöver.

Det finns ingen siffra inom födevården om minsta antal förlossningar per barnmorska däremot finns det inom mödrahälsovården att en barnmorska ska ha minst 40 gravida inskrivna per år. Vad den siffran kommer ifrån vet jag inte och jag känner mig ganska skeptisk till den. Men den finns så den följer vi i Min Barnmorska.

Det finns en del frågor där ute om evidens för en födande – en barnmorska, har du några lästips till den intresserade?

Hmmm, svårt. Jag skulle läsa på vad forskningen visar om just caseload midwifery eftersom den vårdformen innebär en födande en barnmorska. Sen innebär ju den vårdformen så mycket mer än det. Studier som jämför hur det blir för kvinnor om de har en barnmorska hos sig hela förlossningen jämfört med om en barnmorska har flera förlossningar samtidigt finns inte vad jag vet.

Redan 2018 presenterade du en ekonomisk analys på En födande – en barnmorska. Du sa då att den rapporten också presenterades för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men sedan hände inte så mycket mer, den hamnade i byrålådan. Har rapporten kommit upp ur byrålådan nu?

Ja det har den. Den dammas av nu vilket är roligt. En kan ju krasst konstatera att saker inte går speciellt snabbt i vården…

Vi får se om de tycker att rapporten är något att ha. Jag hoppas på det för nu är det ju faktiskt så att vi måste räkna på vad detta kommer att kosta. När jag gjorde den analysen så var jag så trött på diskussionen om;  vad är då aktiv förlossning etcetera för att kunna på förhand bestämma när en kvinna ska ha rätt till en barnmorska vid sin sida. Enligt mig går inte det att veta på förhand så jag räknade helt enkelt på att det skulle finnas en barnmorska per förlossningssäng dygnet runt och vad det skulle kosta. Riktigt så många barnmorskor tror jag inte att klinikerna kommer att anställa även om jag tycker det vore bra.

Utvärdering av projektet? Finns det något publicerat?

Jag håller nu på att uppdatera data i Min Barnmorska så att alla födslar under 2019-augusti 2021 kommer att vara med i utvärderingen. Det kommer sedan bli en vetenskaplig artikel. När den är publicerad kan ni läsa vad resultaten visade.

___________________________________________________________

Min Barnmorska Karolinska Huddinge

Beslut om sammanhållen vårdkedja för förlossningsrädda Region Stockholm 20211123

___________________________________________________________